Skip to Content

השאלה בין ספרייתית

ניתן להזמין ספרים וצילומי מאמרים שאינם נמצאים באוסף הספריה מספריות אקדמיות אחרות.

לידיעתכם, השירות ניתן בעלות של 15 ש”ח למאמר/ 20 ש”ח לספר.

הזמנת ספר- לעיון בספריה בלבד!

לפרטים נא לפנות לגב’ אביבה הולצמן-  avivah@talpiot.ac.il

Back to top