Skip to Content

השאלה

  • השאלת הספרים מאוסף הספריה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס סטודנט.
  • ניתן לשאול עד חמישה ספרים מרוב אוספי הספרים.
  • משך ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא.
  • יש להחזיר את הספרים במועד. המאחרים יחויבו בקנס בהתאם למועד ההחזרה.
  • ספרים מסומנים ניתנים להשאלת לילה או לסופשבוע.

Back to top