Skip to Content

טופס להזמנת צילומים

מרצים יקרים שלום,

לייעול השירות מצ"ב טופס להזמנת הדפסות מרוכזות.
נא הקפידו למלא את כל הפרטים ולסגור את הקובץ כ- PDF ע"מ שלא יקפצו שורות ויהיו טעויות.
נא לציין בהערות אם החוברות ניתנות בתשלום לסטודנט או ללא תשלום.
חשוב- עדיף להימנע מהדפסות מיותרות, במידה וניתן העלו את חומרי הלמידה לאתר הקורס וביחד נחסוך ונשמור על איכות הסביבה.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לדביר.

    • יש לצרף את הקובץ כסוג PDF
    • יש לשלוח את הבקשה כ 14 ימים לפני השיעור
    • כל בקשה עוברת לאישור הרב ד"ר משה רחימי.

    whatsapp Back to top