כנס ההיצגים שהתקיים השבוע, הינו כנס שנתי המתקיים מידי שנה, בו משתתפים ומציגים כל הסטודנטים משנתון ב' של התואר השני במכללה.

הכנס הינו גולת הכותרת בלימודי התואר השני. הכנס אורגן ונוהל על-ידי ראש ביה"ס לתארים מתקדמים ד"ר טובה קוטינסקי, בסיועה של גב' רותי כהן-צמח ובהנחייתה המקצועית של ד"ר מיכל שרייבר-דיבון.

בין המשתתפים, ראש המכללה, מר בני בהגון, הנהלת המכללה, מרצים וראשי תוכניות התואר השני, סטודנטים וסטודנטיות בתואר השני במכללה.

השנה הציגו בכנס בוגרי המחזור הראשון של התוכנית "הוראה הטרוגנית-חינוך בחברה משתנה" לצד בוגרי שלוש התוכניות הוותיקות: "לקויות למידה", "חינוך בגיל הרך" ו"אנגלית כשפה בינלאומית".

בכנס הרצו למעלה מ- 100 סטודנטים על עבודת המחקר שלהם וכן הוצגו 16 פוסטרים המתארים את עבודת המחקר אותן ערכו במשך שני סמסטרים, בליווי מנחה צמוד מסגל התואר השני. הצגת המחקר האקדמי בכנס הינה חלק מההתפתחות האקדמית של הסטודנט ומבניית הזהות המחקרית שלו.

בכנס השתתפו מעל ל- 220 סטודנטים של התואר השני ואנשי הסגל של התואר השני.

הנושאים שהוצגו הינם מגוונים ומשקפים קשת רחבה של מחקרים בנושאים שונים שנעשו על-ידי הסטודנטים. הרמה האקדמית הגבוהה שהוצגה, הצביעה על התהליך הלימודי המשמעותי שעברו הסטודנטים במהלך לימודיהם בתואר השני.

יישר כוח לסטודנטים ולמנחים

כנס היצגים תואר שניכנס היצגים תואר שניכנס היצגים תואר שניכנס היצגים תואר שניכנס היצגים תואר שניכנס היצגים תואר שני

כנס היצגים תואר שני