Skip to Content

כתבי עת

המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, מושתתת על שני עמודים מרכזיים בתחום הלמידה וההוראה: האקדמיה והפדגוגיה; המחקר וההוראה. ברצף פעילויות המכללה בתחומים אלו, מקיימת המכללה שני כתבי עת, המשקפים את העשייה באקדמיה ובפדגוגיה, ואף מניעים ומעודדים את המחקר והכתיבה בתחומים אלו.

כתב העת הוותיק כעת וכתב העת החדש מעיינות.

כתב העת כעת מתמקד בתחומי חקר המעש החינוכי-ההוראתי. תכניות לימודים, הוראת דיסציפלינות, הכשרה קלינית, פרקטיקה מקצועית וכדו', כמו גם יצירות ספרותיות ואמנותיות.
כתב העת מעיינות יתמקד במחקרים דיסציפלינאריים בתחומי היהדות והחינוך, לענפיהם.

שני כתבי העת שואפים ופועלים למצב את עצמם ככתב עת שפיט, הפועל על פי אמות מידה אקדמיות ולפי כללי השפיטות המקובלים, מערכת אקדמית ושיפוט המאמרים כנדרש.

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top