Skip to Content

לימודי יסוד

לימודי היסוד בלשון העברית

 

לימודי היסוד בלשון העברית הם לימודי חובה לכל הסטודנטים להוראה במכללות להוראה. מטרתם היא לוודא שכל מורה שלמד המכללה להוראה ידע להשתמש בעברית – בכתב ובעל-פה – ברמה גבוהה המתאימה למורה ולמחנך בישראל.

הלימודים מתחלקים לשלושה תחומי תוכן – כל אחד מהם בהיקף של קורס שנתי – והסטודנטים משובצים אליהם על פי הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת הבגרות בלשון עברית.

סטודנט שהישגיו בבחינות אלה היו גבוהים, יידרש ללמוד קורס אחד (קורס בהיקף של 2 ש"ש הנלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

סטודנט שהישגיו בבחינות היו בינוניים, יידרש ללמוד שני קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש"ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס הראשון: משמעויות, צורות ותחביר;
שם הקורס השני: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

 

סטודנט שהישגיו בבחינה היו נמוכים, יידרש ללמוד שלושה קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש"ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס הראשון: לשון וחברה, הבנה והבעה;
שם הקורס השני: משמעויות, צורות ותחביר;
שם הקורס השלישי: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

 

סטודנט לא יוכל לקבל תעודת הוראה אם לא מילא את חובותיו בלימוד קורסי הלשון ששובץ אליהם (ציון עובר: 60).

 

רמות הסיווג של הלומדים:

רמה א'
(לשון וחברה הבנה והבעה)
רמה ב'
(משמעויות צורות ותחביר)
רמה ג'
(דיבור קריאה וכתיבה לדרכי הוראה)
רכיב לשוני בפסיכומטרי עד 90 91 – 120 121 ומעלה
ממוצע בגרות בלשון והבעה 70 – 75 76 – 92 93 ומעלה

 

 

 

תקנון להשתתפות בקורס מקוון בלשון (רמה ב או ג)

 

קריטריונים לקבלה

זכאיות להירשם לקורס מקוון בלשון ללא תנאים מקדימים:

 1. סטודנטיות השייכות לפרויקט רג"ב
 2. סטודנטיות ממסלול מוקד ייעוץ – משנה ב' ומעלה
 3. מתמחות בלשון העברית
 4. סטודנטיות שלמדו רמה קודמת בלשון והציון שלהן במבחן היה מעל 90 – משנה ב' ומעלה
 5. מתמחות במתמטיקה ובאנגלית במסלול העל-יסודי – משנה ב' ומעלה

 

ועדת חריגים

זכאיות להגיש בקשה לוועדת חריגים לשם השתתפות בקורס המקוון:
סטודנטיות משנה ב' ומעלה שיש להן נימוקים מיוחדים.
לצורך הגשת הבקשה יש להוריד מאתר המכללה טופס בקשה להשתתפות בקורס מקוון בלשון. (בטפסים לסטודנט) יש למלא את הטופס ולהגישו ליו"ר הוועדה, ד"ר הלל אשכולי, עד חודש לפני תחילת הסמסטר.

 • לא יתקבלו בקשות מסטודנטיות שנה א'.
 • לא יתקבלו בקשות שיוגשו מאוחר יותר.
 • סטודנטית שקיבלה תשובה שלילית מן הוועדה, תוכל להגיש בקשה נוספת בסמסטר שלאחר מכן או בשנה שלאחר מכן.
 • לא יתקבלו יותר משתי בקשות לסטודנטית.

 

לימודי יסוד באנגלית

היחידה לאנגלית אקדמית מציעה קורסים ברמות טרום בסיסי א' (E), טרום בסיסי ב' (D), בסיסי (C), מתקדמים א' (B)  ומתקדמים ב' (A). מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטית כישורים בהבנת הנקרא באנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים, שיאפשרו לסטודנטית לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.
הסיווג לרמות נקבע על פי מבחני מיון חיצוניים ועל הסטודנטית מוטלת המחויבות להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'.

חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

להלן אפשרויות של מבחני המיון:

 • ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 • ציון בבחינת אמי"ר/אמיר"ם. בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (אנגלית – מיון לרמות) ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

הבחינה מיועדת למועמדות שטרם נבחנו בבחינת אמי"ר ונדרשות לקבוע את רמתן באנגלית לפני תחילת הלימודים. ראוי שהמועמדות תיקחנה בחשבון שהמעבר לרמת פטור יכול לכלול לימודים  ב-4 סמסטרים. כיון שלימודי האנגלית חייבים להסתיים עם תם שנה ב' מחויבת הסטודנטית להיבחן לכל המאוחר במועד דצמבר של שנה א'.
מבחנים אלה מסווגים לרמות השונות החל מטרום בסיסי א' (E) ועד לפטור.

קישור לאתר הרישום לבחינות: https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/amir.html

בנוסף, באתר יש הסבר על מבנה הבחינה וקובץ מבחן לדוגמא.

תאריך רישום למבחן הקרוב מפורסם באתר

לתשומת לבכן!
פטורים מלימודי אנגלית ניתנים אך ורק:
א. לבעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי"ר / אמיר"ם
ב. לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסד אקדמי אחר בישראל והגיעו לרמת פטור באנגלית.

 

להלן מידע אודות קורסי האנגלית האקדמית והאופן שבו ניתן ללמוד קורסים אלו:

רמות ציון במבחן המיון פסיכומטרי/אמי"ר/ אמירם היקף הלימודים אופן הלימוד במכללה
פטור 134 —-
מתקדמים ב’ A)) 120 – 133 60  שעות (2 נ”ז) קורס סמסטריאלי
מתקדמים א’ (B) 100 – 119 60  שעות קורס סמסטריאלי
בסיסי (*C) 85 – 99 90  שעות קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי ב’ (*D) 70 – 84 90  שעות קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי א’ (E) 50 – 69 120  שעות קורס סמסטריאלי

 

 

 

 

* בקורסים אלו הנלמדים במכללה יש גם 2 שעות הניתנות באופן מקוון

 

קורסים במסגרת  המכללה

 • המכללה מציעה קורסי אנגלית לפטור בכל הרמות. הרישום מתקיים דרך מזכירות המסלול, או ברישום מקוון (לשנים א’ וב’ במסלולים יסודי, גן ואמנות).
 • קורסי אנגלית לפטור מתקיימים בין השעות 15:35-18:45 פעם בשבוע, למעט קורס בסיסי א' המתקיים פעמיים בשבוע (המפגש בימי שישי מתקיים באופן קבוע בזום).
 • להלן רשימת הקורסים והיקף שעות שבועיות שלהם:
  טרום בסיסי א’ –  8 שעות בשבוע (4 שעות + 4 שעות, קורס מתקיים פעמיים בשבוע)
  טרום בסיסי ב’ –  6 שעות בשבוע (4 שעות פרונטליות ועוד שעתיים מקוונות, הקורס מתקיים פעם בשבוע)
  בסיסי – 6 שעות בשבוע (4 שעות פרונטליות ועוד שעתיים מקוונות)
  מתקדמים א’ – 4 שעות בשבוע (הקורס מתקיים פעם בשבוע)
  מתקדמים ב’ – 4 שעות בשבוע (הקורס מתקיים פעם בשבוע)
 • קורסי אנגלית טרום בסיסיים ובסיסיים (טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, ובסיסי) כרוכים בתשלום. עלות הקורס 620 ₪ ללומדים סדירים בשנה א’, לשנים ב’,ג’ וד’ וללומדי המשך אין שינוי בתעריף, חומרי לימוד נרכשים דרך המכללה.
 • אחרי סיום קורס טרום בסיסי א’ או טרום בסיסי ב’ הסטודנט עובר לקורס בסיסי. דהיינו, סטודנט שמתחיל לימודי אנגלית מקורסי טרום בסיסיים (א’ וב’) מחויב ב- 4 קורסים עד קבלת הפטור באנגלית.
 • ציון עובר (60) בבחינה המסכמת מהווה תנאי למעבר לרמה הבאה.
 • אי הצלחה (חלילה) בשני המועדים תחייב חזרה על הקורס.
 • סטודנטים המגיעים ברמת מתקדמים ב' או פטור, ידרשו מעתה להרשם ל 1-2 קורסים במסגרת המחלקה לאנגלית למתמחים. דהיינו, כל סטודנט ידרש להשלים מינימום של שני קורסים באנגלית במהלך לימודיו לתואר.
 • כל הסטודנטים/ות ברמה E נדרשים ללמוד אנגלית (בזום) גם בימי שישי.

סטודנטים שאין להם רמת סיווג באנגלית ישובצו ברמה E ומחויבים להתחיל בלימודי האנגלית החל מסמסטר א' בשנה א’ בלימודיהם הסדירים במכללה.

 

קורסים מקוונים במכללה

בנוסף לקורסים פרונטליים, המכללה מציעה קורסים מקוונים לרמות מתקדמים א’ וב’ בלבד. רישום לקורס מקוון במכללה מותנה בציון סופי מעל 75 ברמה הקודמת. רישום לקורסים ייעשה דרך מזכירות המסלול באישור של רכזת קורסי אנגלית.

קורסי קיץ

קורסי קיץ ניתנים בקורסים המתקדמים א’ וב’ בלבד (רמות A+B).
תינתן העדפה ברישום לקורסים אלו עפ”י שיקולי דעת ראש היחידה. כל שאר הסטודנטים נרשמים על בסיס מקום פנוי.

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top