Skip to Content

לימודי יסוד

לימודי היסוד בלשון העברית

 

לימודי היסוד בלשון העברית הם לימודי חובה לכל הסטודנטים להוראה במכללות להוראה. מטרתם היא לוודא שכל מורה שלמד המכללה להוראה ידע להשתמש בעברית – בכתב ובעל-פה – ברמה גבוהה המתאימה למורה ולמחנך בישראל.

הלימודים מתחלקים לשלושה תחומי תוכן – כל אחד מהם בהיקף של קורס שנתי – והסטודנטים משובצים אליהם על פי הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת הבגרות בלשון עברית.

סטודנט שהישגיו בבחינות אלה היו גבוהים, יידרש ללמוד קורס אחד (קורס בהיקף של 2 ש”ש הנלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

סטודנט שהישגיו בבחינות היו בינוניים, יידרש ללמוד שני קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש”ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס הראשון: משמעויות, צורות ותחביר;
שם הקורס השני: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

 

סטודנט שהישגיו בבחינה היו נמוכים, יידרש ללמוד שלושה קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש”ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד).
שם הקורס הראשון: לשון וחברה, הבנה והבעה;
שם הקורס השני: משמעויות, צורות ותחביר;
שם הקורס השלישי: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

 

סטודנט לא יוכל לקבל תעודת הוראה אם לא מילא את חובותיו בלימוד קורסי הלשון ששובץ אליהם (ציון עובר: 60).

 

רמות הסיווג של הלומדים:

רמה א’
(לשון וחברה הבנה והבעה)
רמה ב’
(משמעויות צורות ותחביר)
רמה ג’
(דיבור קריאה וכתיבה לדרכי הוראה)
רכיב לשוני בפסיכומטרי עד 90 91 – 120 121 ומעלה
ממוצע בגרות בלשון והבעה 70 – 75 76 – 92 93 ומעלה

 

 

 

תקנון להשתתפות בקורס מקוון בלשון (רמה ב או ג)

 

קריטריונים לקבלה

זכאיות להירשם לקורס מקוון בלשון ללא תנאים מקדימים:

 1. סטודנטיות השייכות לפרויקט רג”ב
 2. סטודנטיות ממסלול מוקד ייעוץ
 3. מתמחות בלשון העברית
 4. סטודנטיות שלמדו רמה קודמת בלשון והציון שלהן בקורס היה מעל 90
 5. מתמחות במתמטיקה ובאנגלית במסלול העל-יסודי – משנה ב’ ומעלה

 

ועדת חריגים

זכאיות להגיש בקשה לוועדת חריגים לשם השתתפות בקורס המקוון:
סטודנטיות משנה ב’ ומעלה שיש להן נימוקים מיוחדים.
לצורך הגשת הבקשה יש להוריד מאתר המכללה טופס בקשה להשתתפות בקורס מקוון בלשון. (בטפסים לסטודנט) יש למלא את הטופס ולהגישו ליו”ר הוועדה, ד”ר רקפת דילמון, עד חודש לפני תחילת הסמסטר.

 • לא יתקבלו בקשות מסטודנטיות שנה א’.
 • לא יתקבלו בקשות שיוגשו מאוחר יותר.
 • סטודנטית שקיבלה תשובה שלילית מן הוועדה, תוכל להגיש בקשה נוספת בסמסטר שלאחר מכן או בשנה שלאחר מכן.
 • לא יתקבלו יותר משתי בקשות לסטודנטית.

 

לימודי יסוד באנגלית

 

היחידה לאנגלית אקדמית מציעה קורסים ברמות טרום בסיסי א’ (E), טרום בסיסי ב’ (D), בסיסי (C), מתקדמים א’ (B)  ומתקדמים ב’ (A). מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטית כישורים בהבנת הנקרא באנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים, שיאפשרו לסטודנטית לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.
הסיווג לרמות נקבע על פי מבחני מיון חיצוניים ועל הסטודנטית מוטלת המחויבות להגיע לרמת “פטור” באנגלית עד סוף שנה ב’.

חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.

להלן אפשרויות של מבחני המיון:

 1. ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
 2. ציון בבחינת אמי”ר/אמיר”ם. בחינת אמיר”ם היא בחינת אמי”ר (אנגלית – מיון לרמות) ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הבחינה מיועדת למועמדות שטרם נבחנו בבחינת אמי”ר ונדרשות לקבוע את רמתן באנגלית לפני תחילת הלימודים. ראוי שהמועמדות תיקחנה בחשבון שהמעבר לרמת פטור יכול לכלול לימודים  ב-4 סמסטרים. כיון שלימודי האנגלית חייבים להסתיים עם תם שנה ב’ מחויבת הסטודנטית להיבחן לכל המאוחר במועד דצמבר של שנה א’.
מבחנים אלה מסווגים לרמות השונות החל מטרום בסיסי א’ (E) ועד לפטור.

קישור לאתר הרישום לבחינות: https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/amir.html

בנוסף, באתר יש הסבר על מבנה הבחינה וקובץ מבחן לדוגמא.

 1. ציון במבחן רמ”א (בחינת רמות מיון באנגלית). מבחן רמ”א מסווג לשלוש רמות: טרום בסיסי (א’ וב’), בסיסי, מתקדמים א’.ציון עובר באחת מהרמות משמש למעבר לרמת הלימוד הבאה בלבד מינימום 360 ומעלה.

להוראות מפורטות ולהרשמה יש להיכנס לכתובת האתר בקישור – https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html

תאריך רישום למבחן הקרוב מפורסם באתר

עליכם לוודא שתוצאות הבחינה מועברות ישירות למכללה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
יש לקרוא את כללי והנחיות המרכז הארצי לבחינות והערכה לגבי כל אחד מן המבחנים הנ”ל. הנחיות אלו מתעדכנות מעת לעת.
טרום תחילת הלימודים עליך להציג ציון ברמת הסיווג.

לתשומת לבכן!
פטורים מלימודי אנגלית ניתנים אך ורק:
א. לבעלי ציון “פטור” שהושג בבחינה פסיכומטרית או בבחינת אמי”ר / אמיר”ם
ב. לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסד אקדמי אחר בישראל והגיעו לרמת פטור באנגלית.

 

להלן מידע אודות קורסי האנגלית האקדמית והאופן שבו ניתן ללמוד קורסים אלו:

רמות ציון במבחן הפסיכומטרי ברכיב האנגלית ציון במבחן אמי”ר / אמיר”ם היקף הלימודים היכן ניתן ללמוד אופן הלימוד במכללה
פטור 134 234 —— —— ——
מתקדמים ב’ (A) 120 – 133 220 – 233 60 שעות (2 נ”ז) קורס במכללה בלבד קורס סמסטריאלי
מתקדמים א’ (B) 100 – 119 200 – 219 60 שעות קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
בסיסי (*C) 85 – 99 185 – 199 90 שעות קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי ב’ (*D) 70 – 84 170 – 184 90 שעות קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי א’ (E) 50 – 69 150 – 169 120 שעות קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי

בקורסים אלו הנלמדים במכללה יש גם 2 שעות הניתנות באופן מקוון

 

בפניכם יש שתי אפשרויות ללמוד אנגלית למטרות אקדמיות:

 • למידה עצמית דרך קורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה
 • קורסים  דרך המכללה.

 

מידע אודות למידה עצמית

 

 • חומרי הלימוד עבור הלימוד העצמי פתוחים וזמינים לכולם ללא עלות ונמצאים באופן מקוון באתר של האוניברסיטה הפתוחה. כתובת האתר:http://study.onl.co.il
 • עם סיום הקורס עליכם להירשם לבחינת רמות מיון אנגלית (רמ”א) שמתקיימת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. ההרשמה לבחינת רמ”א נעשית אך ורק באמצעות אתר. דמי הבחינה הם בסך 300 ₪.
 • בבחינה זו אין מועד ב’, אבל ניתן להיבחן פעמיים בשנה. למשל, מי שנבחן במועד אפריל 2018 יוכל לגשת שוב לבחינה במועד יולי 2018.
 • בכל שאלה בנוגע לבחינת רמ”א הנכם מוזמנים לפנות אל המדור לפניות הציבור באמצעות האתר  או בטלפון 02-6759567 בימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:30
  לפרטים והרשמה למבחן היכנסו לכתובת: https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html
 • לתשומת לבכם, סטודנט שלמד במכללה נבחן במכללה, סטודנט שלמד באו”פ נבחן באו”פ.
 • לתשומת לב סטודנטיות עם התאמות: ההתאמה היחידה האפשרית במבחן  רמ”א היא תוספת זמן של 25%. ניתן לקרוא לגבי ההתאמות בקישור הבא: https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama/rama-accommodations.html
 • ציון עובר באחת משלוש הרמות מאפשר מעבר לרמה הבאה בלבד.
 • אי הצלחה (חלילה) בשני המועדים תחייב חזרה על קורס סדיר במכללה.
 •  סטודנטים שאין להם רמת סיווג באנגלית ישובצו ברמה E ומחויבים להתחיל בלימודי האנגלית החל משנה א’ בלימודים סדירים במכללה.
 • קורס ברמה מתקדמים ב (רמה A) – רמת פטור, ניתן ללמוד אך ורק במסגרת המכללה.
 • באחריות הסטודנטית להירשם לקורסים החיצוניים באמצעות האתר study.onl.co.il
 • כדי שנוכל להיערך כראוי לקורסים במכללה עליך ליידע את מזכירות המסלול במייל על כוונתך ללמוד במכללה או בקורס המתוקשב של האוניברסיטה הפתוחה,  עד לתאריך כ”ג בתשרי תשע”ט, 2.10.18
 • לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לעשות שינויים !
 • אנו ממליצים לבקר באתר האוניברסיטה הפתוחה טרם קבלת ההחלטה.

 

קורסים במסגרת  המכללה

 

 • המכללה מציעה קורסי אנגלית לפטור של כל הרמות. הרישום מתקיים דרך מזכירות המסלול, או ברישום מקוון (לשנים א’ וב’ במסלולים יסודי, גן ואמנות).
 • קורסי אנגלית לפטור מתקיימים בימים א’ או ד’ בין השעות 15:35-18:45 פעם בשבוע (חוץ מקורס טרום בסיסי א’ שמתקיים פעמיים בשבוע ביום א’ ויום ו’).
 • להלן רשימת הקורסים והיקף שעות שבועיות שלהם:
  • טרום בסיסי א’ –  8 שעות בשבוע (4 שעות + 4 שעות, קורס מתקיים פעמיים בשבוע)
  • טרום בסיסי ב’ –  6 שעות בשבוע (4 שעות פרונטליות ועוד שעתיים מקוונות, הקורס מתקיים פעם אחת בשבוע)
  • בסיסי – 4 שעות בשבוע (הקורס מתקיים פעם אחת בשבוע)
  • מתקדמים א’ -4 שעות בשבוע (הקורס מתקיים פעם אחת בשבוע)
  • מתקדמים ב’ – 4 שעות בשבוע (הקורס מתקיים פעם אחת בשבוע)
 • קורסי אנגלית טרום בסיסיים ובסיסיים (טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, ובסיסי) כרוכים בתשלום. עלות הקורס 620 ₪ ללומדים סדירים בשנה א’, לשנים ב’,ג’ וד’ וללומדי המשך אין שינוי בתעריף, חומרי לימוד נרכשים דרך המכללה.
 • אחרי סיום קורס טרום בסיסי א’ או טרום בסיסי ב’ הסטודנט עובר לקורס בסיסי. כל סטודנט שמתחיל לימודי אנגלית מקורסי טרום בסיסיים (א’ וב’) מחויב בסך הכל 4 קורסים עד קבלת הפטור באנגלית.
 • סטודנטים שקיבלו 90 ומעלה בבחינת הסיום (מועד א’ בלבד) של הקורס מתקדמים א’  (רמה  B), שנלמד במכללה בלבד זכאים להיבחן בקורס מתקדמים ב’ (רמה A) (בלי לעשות את הקורס) במועד אחד בלבד. במידה ויקבלו ציון עובר (60 ומעלה) יהיו זכאים לפטור מלימודי אנגלית.

 

קורסים מקוונים במכללה

 

בנוסף לקורסים פרונטליים, המכללה מציעה קורסים מקוונים לרמות מתקדמים א’ וב’ בלבד. רישום לקורס מקוון במכללה מותנה בציון סופי מעל 75 ברמה הקודמת. רישום לקורסים ייעשה דרך מזכירות המסלול באישור של רכזת קורסי אנגלית

 

קורסי קיץ

 

קורסי קיץ ניתנים בקורסים המתקדמים (א’ וב’) בלבד (רמות A+B)תינתן העדפה ברישום לקורסים אלו עפ”י שיקולי דעת ראש היחידה. כל שאר הסטודנטיות נרשמות על בסיס מקום פנוי.

Back to top