Skip to Content

לקויות למידה לגברים

ראש התוכנית

פרופ’ דוד צוריאל, פסיכולוג קליני וחינוכי.
לשעבר נשיא האגודה הבינלאומית לחינוך קוגניטיבי ופסיכולוגיה ומנהל בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן

ליווי התוכנית

הרב דוד פינסקי 054-6661408

 

אודות התוכנית ללימודי תואר שני בלקויות למידה

התכנית מכשירה מורים מומחים מובילים, בנושאים הקשורים לתכניות התערבות דינאמית עם ילדים עם לקויות למידה. במסגרת התכנית יודגשו המטרות הבאות:

 1. העמקתן וחיזוקן של עמדות מכילות ומכבדות כלפי תלמידים עם לקויות למידה והפיכתן לתפיסות עולם מוצקות, המאפשרות את הנחלתן בסביבה החינוכית.
 2. הכרת מודלים ותכניות התערבות בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות למידה.
 3. היכרות מעמיקה עם השלבים של תהליך ההתערבות הדינאמית וההתנסות בה.
 4. תכנון תכניות התערבות דינאמיות תוך הכרת מחסומים רגשיים, הנעתיים וחברתיים של תלמידים עם לקויות למידה.
 5. הכרת מכלול הגורמים השותפים לתהליך החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ופיתוח מיומנות עבודות משותפות שתסייע לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
 6. שכלול היכולת המחקרית והאוריינות האקדמית תוך חשיפה למחקר עדכני בתחום לקויות הלמידה.

 

משך הלימודים

שנתיים יום לימודים אחד בשבוע – יום ה’ אחה”צ

היקף הלימודים: 25 שעות שבועיות

פתיחת התכנית: הלימודים יחלו לאחר חג הסוכות תשפ”א (פתיחת הלימודים מותנית במס’ הנרשמים).

 

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בחינוך מיוחד (או מדיסציפלינה קרובה, בתנאי השלמות) בציון 80 לפחות.
 • תעודת הוראה.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית במסגרת מוכרת, בתחום רלוונטי.
 • רמת אנגלית ראויה.
 • עמידה בדרישות ועדת הקבלה.
 • תתאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית, מנימוקים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה ונתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

 

שכר לימוד

 • שכר לימוד אקדמי לתואר שני.
 • החזרי שכר לימוד לזכאים.
 • אפשרות למלגות.
 • 1000 ש”ח מלגה ייחודית לבוגרי תלפיות.

 

תוכנית הלימודים

חטיבת לימודי תשתית

 • מתודולוגיה
 • מחקר
 • רב תרבותיות
 • אוריינות אקדמית
 • סמינריון

 

חטיבת התמחות א

 • מדיניות התערבות
 • שפה, קריאה, כתיבה, חשבון
 • איתור לקויות
 • פסיכומוטוריקה
 • טכנולוגיות מתקדמות
 • נוירופסיכולוגיה
 • סמינריון

 

חטיבת התמחות ב

 • פרקטיקום בהתערבות חינוכית
 • עבודת גמר יישומית

 

יתרונות לבוגרי התוכנית לתואר שני בלקויות למידה

 1. אפשרות ללימודים לקראת תעודת מאבחן דידקטי (עפ”י חוק, מאבחן דידקטי חייב להיות בעל תואר שני בלקויות למידה).
 2. אפשרות לתפקידי מפתח בבית הספר כדוגמת רכז שילוב.
 3. אפשרות ללמד הוראה מותאמת – בבית הספר ובאופן פרטי.
 4. אפשרות לעבודה במרכזי מתי”א.

Back to top