Skip to Content

מאגרי מידע

מפתח חיפה – מפתח למאמרים בעברית.

 

מאגרי מידע בתחום היהדות:

רמב”י – רשימת מאמרים במדעי היהדות.

פרוייקט השו”ת המקוון – מאגר תורני אלקטרוני.

מקראות גדולות הכתר – מהדורת יסוד מדעית חדשה של התבנית הספרותית היהודית הקלאסית הקרויה ‘מקראות גדולות‘.

תנ”ך הרצוג– כלים טכנולוגיים פורצי-דרך ללימוד, להוראה ולעיון מעמיק ומחקרי בתנך.

 

ספרים מקוונים:

כותר- ספרי עיון – מקוונים בטקסט מלא.

כותר- ספרי לימוד – מקוונים בטקסט מלא.

 

מאגרי מידע באנגלית:

EBSCO – שני מאגרי מידע:
Education source Complete– כולל תקצירים וטקסטים מלאים בחינוך.
eBook Aademic Collection– מאגר ספרים אקדמיים בטקסט מלא.

ProQuest – מאגר רב תחומי הכולל תקצירים וטקסטים מלאים.

SAGE Journals – חבילת כתבי עת במדעי הרוח ובחינוך.

ERIC – גרסת האינטרנט הפתוחה לכל. המאגר כולל תקצירים.

Psycharticles

 

מאגר כלי מחקר – מכון מופ”ת

מכון סאלד

רב מילים – מילון עברי עברי אנגלי.

whatsapp Back to top