כמדי שנה, בשנים האחרונות, ממשיך מפעל הפיס להעמיד מלגות לסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך.

 

השנה התחדשנו בטופס בקשה מקוון. כל סטודנט העומד בתנאי קבלת המענק וההלוואה המותנית, יידרש להיכנס לטופס הבקשה למלא אותה ולצרף את האישורים והאסמכתאות הדרושות בטופס, ללא התערבות של המכללות.

לנוחיותכם ולבדיקת תנאי קבלת מלגה:

 1. מצ"ב קישור למלגות מפעל הפיס – https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/mifaal_hapais_scholarship.pdf
 2. מצ"ב קישור למערך המסייע – https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/teacher_training_7.pdf

לשאלות ועזרה בנושא מלגות הפיס, הסטודנטים יפנו למרכזי המלגות במכללות.

 

מצ"ב קישור לטופס הבקשה המקוון: https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.MinhalHachsharaPituach.Pe_alef.pais.xsn

 

הנחיות חשובות

 1. כל השדות בטופס הם שדות חובה
 2. חובה לצרף אישורים ואסמכתאות – צילום ת"ז, אישור לימודים לשנת הלימודים תשפ"א, אישור ניהול חשבון/צילום שיק על שם הסטודנט, התחייבות חתומה ע"י הסטודנט (מצ"ב נספח א' – כתב הצהרה והתחייבות)
 3. לאחר שליחת הטופס לא ניתן לערוך בו שינויים!
 4. כאשר עושים "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס נשלח בהצלחה" – לא יישלחו הודעות נוספות למייל/לנייד. לאחר קבלת הודעה זו אין צורך לוודא שהטופס התקבל. לאחר אישור ההודעה יירשם "הטופס נסגר".
 5. לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, יינתנו תשובות ישירות לסטודנטים, לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון.
 6. הטופס יהיה זמין להגשות עד לתאריך 30.11.2020 – לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות!!

 

התהליך

 1. סטודנט מגיש בקשה בטופס המקוון עד לתאריך 30.11.2020.
 2. לאחר מועד זה, תיבדק זכאותו של הסטודנט. לאחר בדיקת זכאות יקבל הסטודנט מייל, למייל שכתב בטופס הבקשה, אם זכאי/לא זכאי ויכול/לא יכול להתחיל את שעות ההתנדבות.
 3. רק אלה שאושר להם להתחיל התנדבות, יקבלו לקראת סוף השנה מייל נוסף בו יהיה קישור לטופס מקוון לדיווח שעות התנדבות.

בטופס זה יהיה על הסטודנטים לצרף אישור על סיום X שעות התנדבות, מקום ההתנדבות ומהות ההתנדבות. האישור חייב להיות חתום בחתימה של האחראי וחותמת של מקום ההתנדבות.

 1. המלגה שתשולם ע"י מפעל הפיס, תעשה בהתאם לדיווח שעות ההתנדבות בפועל, ולא על סמך הצהרת הסטודנט, ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף חודש אוקטובר של שנת הלימודים הבאה.
 2. בשל התחייבותנו למפעל הפיס, סטודנטים שיבקשו בטופס הבקשה הראשון מלגה בגובה 5,000 ₪, לא יוכלו לשנות ולקבל 10,000 ₪ וההיפך.

 

כתב הצהרה והתחייבות לחתימה

 

שיהיה לכולם בהצלחה ושנה טובה!