Skip to Content

נוהלי הרשמה

 1. למועמד תיקבע פגישת ייעוץ עם מרכז המסלול ואו מרכז החוג לצורך ייעוץ. המפגש אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב
  מועמד ללימודים ימלא טופס הרשמה וישלם 400 ש"ח דמי הרשמה באמצעות שובר תשלום.
 2. המועמד ימסור למזכירות המחלקה ללימודי המשך את המסמכים הבאים:
  תמונת פספורט
  העתק תעודת בגרות (נאמן למקור).
  העתק מסמכי השכלה שברשותו: תעודת הוראה, רישיון הוראה, תואר אקדמי, קורסים לאקרדיטציה וכו'.

 

הערות

 • פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף קורסים מרצים עפי צורכי המערכת
 • שנת הלימודים תיפתח בעז"ה ביום ראשון ה' בחשון תשע"ט (14.10.2018)
 • שכר הלימוד צמוד למדד בהתאם להנחיות משרד החינוך
 • מורים משתלמים זכאים להגיש בקשה לקבלת שעות מענק או החזר שכר לימוד
 • בקשה להחזר שכר לימוד מענק שעות תוגש למחלקה להשתלמויות במשרד החינוך על פי המפורסם באתר האגף
 • טפסים ניתן להוריד באתר המחלקה להשתלמויות של משרד החינוך באינטרנט.
 • המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.
 • ההרשמה דרך האתר: wordpress-613740-2267145.cloudwaysapps.com

 

מחלקת רישום:

rishum@talpiot.ac.il

טלפון – 1-800-071-500

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top