Skip to Content

סגל המחלקה ללימודי המשך

נשיא המכללה – פרופ’ נחום רקובר
ראש המכללה – מר בנימין בהגון
מנכל המכללה – מר הראל יצחקי
ראש המחלקה – דר בלהה בשן
מרכזת מסלול חנמ – דר שירלי הרצבי (הכהן)
מרכזת מסלול גיהר – דר רבקה פנייבסקי
מרכזת מסלול היסודי והעל יסודי – גב’ אורלי לנקרי
מרכזת המסלול והחוג לאמנות – גב’ אורנה סגל
ראש החוג למדעים – דר דוד אילוז
ראש החוג לאנגלית – גב’ לובה אוסטריצקי
ראש החוג לספרות – דר יהודית מנוביץ
ראש החוג למתמטיקה – דר אנטולי שטרקמן
ראש החוג ללשון – דר רקפת דילמון
ראש החוג למקרא – דר ציפורה עצמון
מרכזת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות – גב’ שרי שפרגלבקיש
מרכזת קורסי אופק חדש למורים בשנתם הראשונה – גב’ ליאת שווימר
ראש היחידה לכניסה להוראה ומרכזת קורס חונכים – גב’ עידית פסטרנק

מחלקת רישום: hishtalmut@talpiot.ac.il
קרן גבאי –  03-5128500

מזכירות המחלקה ללומדים רשומים:
חנה פדל – ביהס היסודי והעל יסודי –  03-5128509
נטשה ספיר – חינוך מיוחד-   03-5128510
בשמת מוסק – גיל הרך-  03-5128531
אילנית שושן – תכניות מיוחדות-  03-5128525

Back to top