Skip to Content

סגל המחלקה ללימודי המשך

נשיא המכללה – פרופ' נחום רקובר
ראש המכללה – מר בנימין בהגון
מנכ"ל המכללה – מר הראל יצחקי
ראש המחלקה – ד"ר בלהה בשן
מרכזת מסלול חנ"מ – ד"ר שירלי הרצבי (הכהן)
מרכזת מסלול גיה"ר – ד"ר רבקה פנייבסקי
מרכזת מסלול היסודי והעל יסודי – גב' אורלי לנקרי
מרכזת המסלול והחוג לאמנות – גב' אורנה סגל
ראש החוג למדעים – ד"ר דוד אילוז
ראש החוג לאנגלית – גב' לובה אוסטריצקי
ראש החוג לספרות – ד"ר יהודית מנוביץ
ראש החוג למתמטיקה – ד"ר אנטולי שטרקמן
ראש החוג ללשון – ד"ר רקפת דילמון
ראש החוג למקרא – ד"ר ציפורה עצמון
מרכזת לימודי אנגלית למטרות אקדמיות – גב' שרי שפרגלבקיש
מרכזת קורסי אופק חדש למורים בשנתם הראשונה – גב' ליאת שווימר
ראש היחידה לכניסה להוראה ומרכזת קורס חונכים – גב' עידית פסטרנק

מחלקת רישום: hishtalmut@talpiot.ac.il
קרן גבאי –  03-5128500

מזכירות המחלקה ללומדים רשומים:
חנה פדל – ביה"ס היסודי והעל יסודי –  03-5128509
נטשה ספיר – חינוך מיוחד-   03-5128510
בשמת מוסק – גיל הרך-  03-5128531
אילנית שושן – תכניות מיוחדות-  03-5128525

Back to top