Skip to Content

סגל מינהלי

מינהלה

גב' אילה נורליאן - מנהלת לשכת ראש המכללה

גב' ציפי בקר - מזכירה אקדמית למרצי המכללה

גב' רינת סיטבון - מזכירת המנכ"ל

גב' ליטל שלום - מנהלת ייעוץ והרשמה ללימודים סדירים לתואר ראשון

גב' אילנה ביטון - מזכירת דיקאן

גב' ברכה אלפי - ראש תכנון מינהל אקדמי

גב' עמית כהן - תכנון מינהל אקדמי

גב' ברכה אלייב - אחראית בחינות וחדרים

גב' שרית אלעזר - מזכירת המחלקה לתארים מתקדמים (תואר שני)

מר עוזי שמעוני - מנהל רשת המחשבים

מר אביחי מדמון - אחראי ציוד אורקולי ומקרנים

גזברות המכללה

גב' נעמי אברמצ'יק - רו"ח וחשבת המכללה

גב' לימור נחום - מנהלת מדור שכר לימוד

גב' שלומית סימן טוב - מנהלת חשבונות

גב' דינה זילברשיין - גזברית המכללה

גב' דינה מנדלבי - גזברית המכללה

מזכירות מסלולים

ד"ר הרצליה וגנר - מסלול הגיל הרך

גב' אושרית לוי - מסלול יסודי ועל יסודי

גב' הלנה שקני - מסלול אמנות וחינוך מיוחד

מזכירות המחלקה להסבת אקדמאים

גב' יעלה בדש - מזכירת מסלול חנ"מ והגיה"ר

גב' ענבל כהן - מזכירת מסלול יסודי, על-יסודי ואומנות

גב' מוריה ערוסי - מזכירת תוכניות מיוחדות

מזכירות המחלקה ללימודי המשך והשתלמויות

גב' קרן גבאי - מזכירת הרשמה וקבלה

גב' נטשה ספיר - מזכירת מסלול חינוך מיוחד

גב' חנה פדל - מזכירת מסלול ביה"ס היסודי והעל-יסודי

גב' בשמת מיסק - מזכירת מסלול הגיל הרך

גב' אילנית שושן - מזכירת תוכניות ייחודיות למגזר החרדי (תוכניות נשים)

צוות הספריה

גב' רחל זיתון - מנהלת הספריה

גב' נגה גלעד - אחראית כתבי עת

גב' אביבה הולצמן - מתאמת אל"ף ואחראית השאלה בין ספרייתית

גב' חנה מאיר - אחראית קטלוג

גב' טלי ניסני - אחראית אתר הספריה

Back to top