Skip to Content

סגל מינהלי

מינהלה

גב' נורליאן אילה - מנהלת לשכת ראש המכללה

גב' בקר ציפי - מזכירה אקדמית ומינהל מורים

גב' סיטבון רינת - מזכירת המנכ"ל

גב' ביטון אילנה - מזכירת דיקאן

גב' אלפי ברכה - מנהלת מנהל תכנון אקדמי

גב' רותי כהן צמח - מזכירה אקדמית של התואר השני

גב' עמית כהן - רשות המחקר קידום ההוראה ואיכותה

גב' לבנה גבאי - אחראית בחינות ושיבוץ חדרים

מחשוב

מר שמעוני עוזי - מנהל רשת המחשבים

גב' לבנת עדני

מערך תקשוב פדגוגי

מר שלמה זלביץ - ראש מערך תקשוב פדגוגי וחדשנות דיגיטלית

שיווק ופרסום

גב' דניאל דסקל וייס - מנהלת שיווק

מרכז דעת

גב' יהודית רביעי - מנהלת מרכז דעת

מינהל כספים

רו"ח אברמצ'יק נעמי - ראש מינהל כספים

גב' נחום לימור - מנהלת מדור שכר לימוד

גב' סימן טוב שלומית - מנהלת חשבונות

גב' מנדלבי דינה - גזברית, מדור שכר לימוד

גב' אלישבע ארזואן - גזברית, מדור שכר לימוד

גב' נועה נגר - גזברית, מדור שכר לימוד

תפעול ורכש

מר דביר אודסר - מנהל תפעול ורכש

מר מדמון אביחי - אחראי ציוד אורקולי ומקרנים

מר רפי מותחדה

ספריה

גב' זיתון רחל - מנהלת הספריה

גב' הולצמן אביבה - מתאמת אל"ף ואחראית השאלה בין ספרייתית

גב' מאיר חנה - אחראית קטלוג

גב' ניסני טלי - אחראית אתר הספריה וכתבי העת

מרכז ייעוץ והרשמה

גב' פלמנבוים רותי - מנהלת המחלקה

גב' הילה ספרדי - מרכזת גיוס רישום וקשרי נרשמים

גב' רחל ג'יבלי - מזכירה אקדמית ועדת הקבלה

גב' מורן נחום - יועצת רישום

גב' עינב נתן - יועצת רישום

גב' יעל משיח - יועצת רישום

גב' רחלי מאמו - יועצת רישום

גב' נועה משיח - יועצת רישום

גב' רות ג'אן - יועצת רישום טלפוני

מינהל סטודנטים

גב' קרן גבאי - מ''מ ראש מינהל סטודנטים

גב' בדש יעלה - יועצת אקדמית

גב' ספיר נטשה - יועצת אקדמית

גב' פדל חנה - יועצת אקדמית

גב' שקני הלנה - יועצת אקדמית

גב' לוי אושרית - יועצת אקדמית

גב' מיסק בשמת - יועצת אקדמית

גב' מרים חיימוב - יועצת אקדמית

מדרשת אביב

גב' תמר אבוקראט

whatsapp Back to top