Skip to Content

ציוני דרך של המכללה

 

תרצ"ז (1937) הרב ד"ר יעקב אלישקובסקי מיסד את "בית המדרש לגננות תלפיות" ברחוב מלצ"ט בת"א.
תשי"א (1951) "תלפיות" הופכת לסמינר המכשיר בנוסף לגננות גם מורות.
תשכ"ז (1967) נפתח מסלול להכשרת מורות לחטיבת הביניים.
תשל"ב (1972) שלוחה של "תלפיות" מוקמת בעיר נתניה.
תשל"ד (1974) בית המדרש למורות מקצועיות "בית צעירות מזרחי" מתמזג והופך לחלק מסמינר "תלפיות".
תשל"ז (1977) סמינר "תלפיות" עובר לשכון במבנה ברח' דב הוז בת"א.
תשל"ח (1978) "מרכז להשתלמות מורים" מוקם בסמינר "תלפיות".
תשמ"ו (1986) בית המדרש למוסיקה "עליה" מתמזג והופך להיות חלק ממכללת "תלפיות".
תשנ"ג (1993) סמינר "תלפיות" עובר לשכון במבנה זמני רחב ידיים בדרום ת"א ברח' הזרם.
תשנ"ו (1996) סמינר "תלפיות" הופך למכללה אקדמית לחינוך לאחר שהמועצה להשכלה גבוהה מעניקה למכללה את ההרשאה להעניק תואר אקדמי בחינוך (B.Ed).
תשנ"ז (1997) יובל הששים לייסוד המכללה. בטקס רב רושם מוענק לעשרות בוגרות התואר הראשון בחינוך.
תשנ"ח (1998) הוקמה מדרשה תורנית "אביב" , המיועדת ללימוד "תורה לשמה", ולשילוב לימודים בעבודה קהילתית; כן נוסדה תוכנית המשך לבוגרות בית-המדרש, כמו המסלול לייעוץ חינוכי, אמנות, תקשורת וכו'.
תשנ"ט (1999) המסלול לחטיבת הביניים, והמסלול לייעוץ הוגשו להכרת המל"ג כמסלולים אקדמיים.
תשס"ט (2008) המכללה עוברת למשכנה החדש בחולון.

whatsapp Back to top