בתחילת השבוע נפתח שבוע ההתנסות הקלינית בבתי הספר והגנים.

במהלך השבוע הסטודנטיות מקבלות הזדמנות ליישם את התיאוריה הנלמדת הלכה למעשה.

החשיפה לשיעורים ופעילויות חינוכיות מגוונות לאורך השבוע מעשירה את הבנתן של הסטודנטיות בתהליכי הוראה ומאפשרת להן לפתח מיומנויות הוראה חדשניות ויעילות.

בהצלחה לכל הסטודנטיות.