Skip to Content

אודות המסלול

טיפול וחינוך בגיל הרך יש בהם כדי לפתח אישיות בריאה ותורמת לחברה. ההשקעה החינוכית בגיל הרך משפיעה לא רק על שנות הילדות המוקדמות, אלא גם על חייו של האדם כבוגר ועל סיכויי השתלבותו המוצלחת בחברה בה הוא מתפקד.

מטרתה של התוכנית הינה להעמיק ולהרחיב   את הרמה הפרופסיונאלית של היבטים ארגוניים  ומנהליים ולעדכן את הסטודנטים שכולם  בעלי ניסיון חינוכי בתפקידה המורכב של הגננת, הכולל בנוסף לעדכון בתיאוריות התפתחותיות לקידום הילדים גם ביכולות של מנהיגות ושל ניהול צוות, של ארגון קהילת ההורים והקהילה הרחבה ואף למלא תפקידים מרכזיים במערכות החינוכיות של הגיל הרך.  כל אלה יעמדו בסטנדרטים החינוכיים, האתיים והמקצועיים הגבוהים ביותר. היבטים אלה ימצבו את הגננת כדמות

חינוכית בעלת חזון, שניתן לסמוך עליה במרחב העשייה במערכת החינוכית,  ובקהילה כאשת מקצוע אקדמית ופרקטית כאחת מוערכת המהווה מקור של ביטחון וידע מקצועי עבור הילדים, ההורים וצוות הגן. באופן זה אנו מקווים, כי העיסוק בחינוך לגיל הרך ילווה ב ”גאוות מקצוע” וימשוך אליו אנשים איכותיים החדורים באידיאולוגיה ובתחושת שליחות.

התוכנית תתמקד ברכישת ידע אקדמי ופרקטי. תוך  פיתוח תהליכים שבאמצעותם נרכש הידע כאשר הפרשנות המשותפת של הלומדים תוכל להוות מנוף להבניית משמעויות בהקשר מגוון, ובאוריינטציה לסובלנות מצמיחה המאפיינת את הלימודים במכללת תלפיות, ולהוות בסיס ליצירת מערכת ערכים אישית, ארגונית ומקצועית .

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני בחינוך לגיל הרך כוללת לימודי התמחות ולימודי תשתית למחקר
חטיבת לימודי תשתית למחקר בהיקף 2 ש"ש
סמינריון בהיקף 2 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות בהיקף 14 ש"ש
סך הכל – 18 ש" ש

מבנה הלימודים

משך הלימודים: שנה אחת, שלושה סמסטרים (סמסטר א, סמסטר ב, סמסטר קיץ)
יום הלימודים: יום אחד בשבוע בימי רביעי למידה היברידית, בין השעות 8:30 – 17:45 .

דוגמאות לקורסים

האקלים החינוכי בגן
עיצוב גן עתיר טכנולוגיות
תפקודי קשב התפתחות ואימון בגיל הרך
חינוך חברתי מיני בגיל הרך
התפתחות המח בגיל הרך
התקשרות והגננת כדמות התקשרות 

סגל התוכנית

פרופ' מרים מבורך
דר' מרים נוימאיר
פרופ' איריס מנור בנימיני
דר' גילה דושניצקי
דר' שירלי הר-צבי הכהן
דר' ענבר טרינצר לוסיה
דר' תחיה וינוגרד ג'אן
דר' אביבה כהן
דר' איליין חוטר
דר' מיכל שרייבר
* ייתכנו שינויים בהרכב הסגל 

אוכלוסיית יעד

התוכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה
(או רישיון הוראה) בגיל הרך

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בהוראה לגיל הרך בציון 80 לפחות
 • תעודת הוראה בגיל הרך

(מקרים חריגים יבחנו בהתאם)

 

פרטי התוכנית

author
ראש התכנית פרופ' מרים מבורך דוא״ל mmevorach@talpiot.ac.il
 • תנאי קבלה
  • תואר ראשון בהוראה לגיל הרך בציון 80 לפחות
  • תעודת הוראה בגיל הרך
 • ימי לימוד במכללה רביעי
 • מועד תחילת הלימודים ב' בחשוון תשפ"ה (3.11.2024)
 • משך הלימודים שלושה סמסטרים
 • שכר הלימוד שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים. לפרטים נוספים לשכר הלימוד

סרטונים

מכללת תלפיות, מזמינה אותך להיות חלק עשרות אלפי סטודנטים מרוצים ולבנות את הקריירה החינוכית שלך אצלינו

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top