Skip to Content

תצוגות וקירות

מרכז דע"ת מציע מגוון תצוגות תלויות ותצוגות מונחות המתחלפות בהתאם לנושאים הנלמדים בכל תקופה במהלך שנת הלימודים, כגון: חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

במרכז ניתן להיעזר בשבלונות וחומרי יצירה כדי ליצור תצוגות המתאימות לתלייה ושימוש בגני הילדים או בכיתות הלימוד בבתי הספר.

whatsapp Back to top