Skip to Content

תצוגות וקירות

מרכז דע”ת מציע מגוון תצוגות תלויות ותצוגות מונחות המתחלפות בהתאם לנושאים הנלמדים בכל תקופה במהלך שנת הלימודים, כגון: חגי ישראל, עונות השנה ועוד.

במרכז ניתן להיעזר בשבלונות וחומרי יצירה כדי ליצור תצוגות המתאימות לתלייה ושימוש בגני הילדים או בכיתות הלימוד בבתי הספר.

Picture1
Picture2
Picture3
Picture4
Picture5
Picture6
Picture7
Picture8

whatsapp Back to top