Skip to Content

תקנון

סטודנטית יקרה,

ראשית נברכך על שבחרת להכשיר את עצמך לחינוך ולהוראה במכללת תלפיות, המכללה הממלכתית-דתית הוותיקה.
הנהלת המכללה רואה חובה לעצמה לעדכן את הלומדות במידע חיוני בכל הקשור לזכויותיהן ולחובותיהן כסטודנטיות.
על הסטודנטית להכיר את תוכן התקנון ולפעול על פיו במהלך שנות לימודיה, וזאת במגמה למנוע אי נעימויות. נדגיש כי ההנחיות המפורטות תקפות ומחייבות בכל מקרה.

התקנון מובא גם לידיעת המרצים ובעלי התפקידים ומחייב גם אותם.
אנו מקווים שתקנות אלו תסייענה לך בתקופת לימודייך עד לקבלת התואר.

בברכת הצלחה,

הנהלת המכללה

 

זכרי: אי ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש

 

שירותי ייעוץ לסטודנטים

כחלק מיישום הגישה "עם הפנים לתלמיד" שנוקטת המכללה, אנו מספקים שירותי ייעוץ ותמיכה רגשית.

כדי לקבל שירות, ניתן לפנות לד"ר רינת חלאבי

במסרון לנייד – 052-8535685 או 054-3347781

או בדואר אלקטרוני – halabir2@gmail.com

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top