Skip to Content

תקצירי המסלול לאמנות – שנה ב

ביטויים של מקום וזהות באמנות הישראלית לפני קום המדינה

בקורס נבחן כרונולוגית את התפתחותה של האמנות הארצישראלית מהקמת “בצלאל” ב-1906 עד קום המדינה תוך התמקדות באמנים, בקבוצות ובסגנונות המרכזיים (בצלאל, שנות העשרים, הכנעניות, הסגנון האקלקטי והבינלאומי באדריכלות, השפעת פריז וגרמניה…).
יושם דגש על ההקשרים ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים.
נעסוק בנושאי חתך בולטים כמו עיצוב והבניה אידיאולוגית של זהויות שונות, תפיסת המקום, דיאלוג עם מרכזי אמנות ותרבות בעולם, זיכרון והנצחה.

 

ביטויים של מקום וזהות באמנות הישראלית לאחר קום המדינה

בקורס נבחן כרונולוגית את התפתחותה של האמנות הישראלית מקום המדינה ועד סוף המאה העשרים תוך התמקדות באמנים מרכזיים, דרכם נתוודע לקבוצות וסגנונות מרכזיים (“אופקים חדשים”, אמנות תש”ח, ריאליזם חברתי, דלות החומר…).
יודגשו היבטים כגון: לוקאליות-אוניברסאליות, יהדות-ישראליות, מרכז- שוליים ומגדר.

 

ניתוח יצירות אמנות – הסתכלות מודרכת

בקורס נלמד כיצד מתארים יצירה אמנותית מהמצע והטכניקה דרך תיאור היצירה ועד להבנת אופן ניתוח סגנונה ומיקום היצירה במכלול תקופתה.
בנוסף נדון ונלמד על השיח האיקונוגרפי עם מכלול תולדות האמנות המתבטא ביצירה.
נתמקד בהבדלים הנדרשים בין תיאור יצירות גראפיות דו-מימדיות לבין עבודות בתלת מימד ובהבדלים הנוצרים בתיאור וניתוח יצירה כתוצאה מגודלה והקשרה הסביבתי.
הקורס יכלול  ארבעה מפגשים במוזיאון. נוכחות חובה.
מטרות הקורס: רכישת כלים לתיאור המכלול החומרי של יצירות אמנות בטכניקות שונות והשימוש בתרשימי זרימה של הקומפוזיציה כאמצעי לתיאור ולהבנת היצירה.
במהלך הסיורים במוזיאון תשמשנה סקיצות כאמצעי לזכירת פרטי היצירות וככלי עזר להבהרת מבנה הקומפוזיציה בעבודות הכתובות.
נלמד כיצד לנתח יצירות מהיבט הסגנון והאיקונוגרפיה תוך שימוש בעזרים ויזואליים וטקסטואליים מהמיחשוב הספרייתי ולמידת הכללים בכתיבת אקדמית.

 

פוסט-מודרניזם ודה קונסטרוקציה באמנות עכשווית – אמנים

בקורס נבחן את ערעור הנחות היסוד המודרניסטיות וגיבושה של תודעה פוסט מודרנית על מונחיה השונים: פלורליזם, האחר, רב-תרבותיות, ייצוג פתוח של חברות שונות, אמנות פמיניסטית, תרבות הצריכה והמסחריות, אקלקטיות, אינטר טקסטואליות, ניכוס, הדמייה (סימולקרה), טשטוש הגבולות בין גבוה לנמוך, אפוקליפסה, הרחבת שפת האמנות ויציאה מהקוביה הלבנה אל חללים אלטרנטיביים.
נדון ביצירות של אמנים ישראליים ובינלאומיים בתחומי הציור, הפיסול, המיצב, המיצג, הוידאו-ארט, הצילום והאדריכלות.

 

ירושלים כצומת אמנותית בין שלוש דתות: יהדות נצרות ואסלאם

ירושלים היא עיר קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות: היהדות הנצרות והאסלאם.
בתי המקדש שניבנו בה מסמלים לאורך  הדורות את הקדושה ההוד וההדר שבה, ביהדות ובנצרות.
בירושלים נחשפו מבני ציבור שונים, קברים מפוארים וחפצי אמנות רבים, השופכים אור רב על התרבות והאמנות של תושביה בתקופות השונות.
וכך מתבהרת התמונה התרבותית אמנותית באמצעות מקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים רבים.
נלמד להבין את הקשר שבין יצירות האמנות בירושלים לבין יצירות אמנות אחרות בסביבה ובזמן.

 

מבוא לאמנות יהודית

הקורס סוקר את התפתחות האמנות היהודית מתקופת בית שני ועד העידן המודרני. במהלך השנה נתמקד בביטויים הסמליים הממחישים ויזואלית נרטיבים ואמונות בחברה ובתרבות היהודית ובהשתלשלותם לאורך הדורות על ביטוייהם תלויי המקום והזמן.
נדון בהשפעות אמנותיות מהסביבה התרבותית על האמנות היהודית ובהיבט הפולמוסי הניכר בה כמענה לתרבות הסובבת.
יודגש הקשר שבין יצירות האמנות היהודית לבין יצירות האמנות הכללית בסביבה ובזמן.
מטרות הקורס: הכרת הביטויים החומריים של האמנות היהודית: פסיפסים, גלוסקמות וסרקופגים, כתבי יד, תשמישי קדושה ומצווה ואמנות מודרנית תוך הבנת המקורות הטקסטואליים שבבסיס האמנות היהודי.
הבנת ההקשרים ההסטוריים, תרבותיים וחברתיים וההשפעותיהם על היצירה האמנותית. ננסה לענות מה מגדיר אמנות כיהודית.

 

היסטוריה של הצילום

 

 

רישום ב’ – אופני ייצוג המציאות

שיעור זה מבקש להרחיב את מושג הרישום. השיעור הוא המשך לתרגילים שנלמדו בשנה א’, כגון תרגילי התבוננות בטבע דומם, לימוד פרופורציות, אנטומיה ופרספקטיבה.
כמו כן פיתוח רעיונות וחשיבה בכלים חזותיים. בקורס זה נתמקד בקשר בין נושא הרישום לבין אופן הרישום, באמצעות כך נתמודד עם ההיבט המושגי של הרישום – כלומר התיאור יהפוך להיות פחות פשוט וישיר ויותר תולדה של מחשבות שונות – על אפקטים, דיוק ורזולוציה והקשר של אופן תיאור מסוים ליסודות אידיאולוגיים, חברתיים, מגדריים, ופוליטיים. באמצעות התמודדות עם שאלת הנושא והאמצעים נתחיל להכניס לרישום יסודות של אמירה אישית.
אמצעי הרישום ומגבלותיהם: גוף (היד), מצע ומסגרת, קו, שחור ולבן והאמצעים לביטויים (כגון עפרון, פחם, גיר, צבע וכו’), מודולציה, קליגרפיה וגיאומטריה, יתקשרו לנושא לשם הפקת נקודת המבט האישית.
כמו כן בשיעור יבואו לידי ביטוי סוגיות של הרישום שמערערות את המוחלטות והסופיות שלו, כגון התעתוע והאשליה באמנות, היחס בין המקור להיעתק, או היחס בין הרישום הסטטי לאובייקט הנע.
נעסוק בסוגיות הדימוי הצילומי ברישום, הכפלה והגדלה של הדימוי ונלמד את טכניקת הקולאז’, ניגע בסוגיות פוליטיות וננסה להבין כיצד סוגיות אלה מטופלות על ידי אמנים שונים.

 

ציור ב’ – היבטים מושגיים

המשך לימוד טכניקת הציור בצבעי שמן, על בסיס התבוננות בטבע דומם ומודל אנושי.
המשך פיתוח כלים, רעיונות וחשיבה באמצעים חזותיים, תרגום חזותי צבעוני ופרופורציונאלי של המציאות התלת ממדית (טבע דומם, מודל אנושי) אל תוך הקנבס הדו ממדי והשטוח.
בקורס זה נתמקד בקשר בין נושא הציור לבין אופן הציור, באמצעות כך נתמודד עם ההיבט המושגי של הציור – כלומר התיאור יהפוך להיות פחות פשוט וישיר ויותר תולדה של מחשבות שונות – על אפקטים, דיוק ורזולוציה והקשר של אופן תיאור מסוים ליסודות אידיאולוגיים, חברתיים, מגדריים, ופוליטיים.
באמצעות  התמודדות עם שאלת הנושא והאמצעים נתחיל להכניס לציור יסודות של אמירה אישית.
אמצעי הציור ומגבלותיהם: גוף (היד), מצע ומסגרת, כתם, טונאליות של הצבע והאמצעים לביטויים (כגון המכחול, נזילות הצבע, חומריות הצבע וכו’), מודולציה ופרספקטיבה, יתקשרו לנושא לשם הפקת נקודת המבט האישית.
כמו כן בשיעור יבואו לידי ביטוי סוגיות של הציור שמערערות את המוחלטות והסופיות שלו, כגון התעתוע והאשליה באמנות, היחס בין המקור להיעתק (למשל ציור דרך הצילום), או היחס בין הרישום הסטטי לאובייקט הנע.

 

צילום א’ – מבוא ויסודות מעשיים

בקורס זה יצעדו הסטודנטים את צעדיהם הראשונים בהכרת השפה הצילומית.
בצד הכרת תולדות התפתחות הצילום והשפעתו על החברה, יעסוק הקורס בבניית תחביר ואוצר מושגים חזותי תוך היכרות תיאורטית ומעשית עם אופני הפעולה ואופני ההפעלה של המצלמה הדיגיטלית, מצלמת הפילם ומעבדת הצילום.
בעידן בו הנגישות למגוון האמצעים הצילומיים המתחדשים לבקרים יוצרת כמעט כאוס טכנולוגי, נלמד להשכיל ולהבין את הבסיס הטכני והרעיוני העומד מאחורי כלים אלו ונלמד להפיק את המרב מן האפשרויות הגלומות בכל אמצעי שכזה.
על מנת לפתח ולשכלל את יכולת ההבעה של הסטודנטים יוצגו עבודותיהם של אמנים-צלמים מרכזיים שעבודתם השפיעה על האופן בו צילום מתפקד כסוגה אומנותית.
דגש יושם על עידוד ביטוי אומנותי אישי במסגרת תרגילים, פרויקט מסכם ופרויקט מחקר עיוני שישלב יישום מעשי.
תודגש התייחסות להפעלת המצלמה כביטוי אמנותי, הן להנצחה והן כפרשנות אישית.
נושאים מרכזיים: אופן פעולתה של המצלמה הדיגיטלית ותפעולה; אופן פעולתה של מצלמת הפילם ותפעולה; מעבדת הצילום והשימוש בה; לכידת אור- מושגים בסיסיים באופני לכידת אור, קמרה אובסקורה, צמצם, אופן פעולתן של עדשות צילום שונות, השפעת האור על הראיה ועל חומרים שונים הרגישים לאור; עומק השדה; בתוך ומחוץ לפריים, כיצד אופני מסגור ובחירה שונים משפיעים על מהות הדימוי; צילום תעודי וצילום מבוים; אור ותאורה; בין פיקסל להליד כסף- הבדלים בין הצילום הדיגיטלי לצילום האנלוגי וההשלכות הרעיוניות והטכניות של שימוש בכל אחד מסוגי הצילום; הצילום כמדיום תקשורתי; צילום וסוגות אמנות אחרות.

 

פיסול ב’

קורס פיסול המפתח מיומנויות מתקדמות של חשיבה על עיצוב, טכניקות והצבה. הקורס יתרכז בבניה והעמקה של השפה הפיסולית וחידוד מושגי יסוד הקשורים לפיסול.
תוך התמקדות בבחינת היחסים בין פסל, חלל, מקום ואופני הצבה.
הקורס ילווה במצגות על אמנות שמטרתן לחבר בין התכנים בקורס להיסטוריה של פיסול מודרני ועכשווי.

 

הדפס א’ – הדפס בלט

 

 

שפת האמנות לבית הספר

קורס זה המיועד למתכשרים להוראה האמנות, מהווה חוליה מקשרת בין התאוריה למעשה, בין עולם הלימודים לעולם העבודה. בין היות הסטודנט לומד להיותו מלמד.
המורה בימינו צריך להתמודד בקצב גובר עם תפקיד בעולם של ידע דינמי, זמינות, טכנולוגיה ותהליכים סביבתיים כאוטיים.
למורה לאמנות מצטרף בצד תכני הידע של תחום הדעת ממד נוסף והוא הממד האסתטי, המורה לאמנות הוא ציר מרכזי בעיצוב הסביבה הלימודית.
על כתפיו מוטלות משימות רבות ונוספות שהם מעבר לשגרת ההוראה, בבואו לשטח הוא מוצא עצמו חסר אונים מול מערכת כה תובענית ורחבת היקפים.
אנו נוטים להטיל על כתפיה של העבודה המעשית את ההיכרות המקיפה של תרבות בית הספר כמערכת חינוכית וארגונית לצד הזדמנות להשבחת תהליכי הוראה למידה בבית הספר אך נוכחנו לדעת שאין די בכך, ולכן נתמקד בקורס ביצירת הקשר ההוליסטי בין ההכשרה לשדה באמצעות שפת האמנות. שפת האמנות היא שפה מורכבת, שמציתה את הדמיון ומפעילה את החושים.
וגורמת לצופה לרגשות מעורבים. העיסוק  בחומרי אמנות מפתח הבניית מושגים על ניסיון החיים ומספק תכנים לבטא מושגים ורגשות בסמל.
במהלך הקורס יפגשו הסטודנטים אנשי שטח שיתנו עיצות מניסיונם העשיר וידגימו תוצרים ותהליכים

 

גלריה ואוצרות – הגלריה הבית ספרית

 

 

מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות – ב’

 

 

התנסות מעשית בהוראה

 

 

יהדות – ארכיאולוגיה מקראית ב’ סמלים יהודיים

הקורס יעסוק בממצאים הארכיאולוגיים הבאים מאתרי ארץ ישראל מהעת העתיקה, זאת תוך כדי שימת דגש על יצירות וחפצי האמנות, שמיוצגים בהם דימויים וסמלים חזותיים שונים.
דגש מיוחד יינתן להמשכיותם וגלגולם של אותם הדימויים והסמלים החזותיים בממצאי האמנות היהודית לדורותיה, קרי: מתקופת בית ראשון דרך ימי בית שני, תקופת המשנה והתלמוד, ימי הביניים ועד לסמלים החזותיים של מדינת ישראל המודרנית.

 

יהדות – סיפורי התנ”ך במדרש ובאמנות

 

 

יהדות – האמנות החזותית בראי ההלכה

הקורס יציג את המקורות התלמודיים העוסקים בנושאים המשיקים לעיסוק האומנותי ברובד ההשקפתי וההלכתי.
הקורס יסקור וינתח את התשובות ההלכתיות המופיעות בספרות השו”ת העוסקות בצורה ישירה עם הנושאי האמנות.
הנושאים מרכזיים בקורס:יחסם של חז”ל לסביבה אסתטית,ציור ופיסול בחז”ל ובספרות השו”ת,שו”ת אמנות הלכה למעשה (ציור ופיסול, אומנות וצניעות),ממצאים ארכיאולוגיים ונורמות ההלכתיות.
הקורס נערך במתכונת של קורס מתוקשב כשבכל יחידה מקורות לעיון, שאלות מנחות, ובית מדרש וירטואלי.
בסיום הקורס יערך מבחן סיכום מקוון הבודק את יכולת היישום של הנלמד (המבחן עם מקורות פתוחים)

 

Back to top