Skip to Content

תקצירי המסלול לאמנות – שנה ג

קורס אינטר-דיסיפלינרי – “בית מדרש יוצר: יהדות ואמנות”

קליגרפיה היא אמנות הכתיבה הנאה המהווה את מלאכת הסופרים.
במהלך הסדנא האינטרדיסציפלינרית, נלמד להכיר מבחינה עיונית את מאגר המוטיבים האיקונוגרפיים ואת ההיבטים הסגנוניים בעיטור כתבי יד עבריים למן עבודת הסופר בימי הביניים בכתבי היד ועד לקליגרפיה המודרנית וספרי האמן.
נכיר את הכתיבה הקליגרפית הגדולה סביב דפי שטיח, עיצוב האות העברית ונגע בעיטורי המיקרוגרפיה (אמנות יהודית ייחודית ומובהקת בה העיטור נעשה באמצעות השימוש בכתב זעיר, שכתיבתו יוצרת את קווי המתאר של הצורות הרצויות).
נעקוב אחר ההשפעות האמנותיות התוך יהודיות והחוץ יהודיות שפעלו בכל אזור ונכיר את אמנות הספר על היבטיה הפיזיים, הנייר והכריכה.
לצד החלק העיוני, בסדנא ניישם את ההיבטים הקליגרפיים המגוונים האלו בסדנא ובמהלך הקורס תפקנה התלמידות ספרון המייצג את כל הנלמד ומאפשר כר לביטוי אמנותי רלוונטי ועכשווי המביא לידי ביטוי את אמנות הספר היהודית על היבטיה הפרשניים, המיסטיים והאסתטיים.
מטרות הקורס: הכרת מלאכת הסופרים העבריים והקליגרפיה המודרנית והקניית כלים לביטוי אישי.

 

זהות היהודי וביטוייה באמנות היהודית בעת החדשה

 

 

אמנות עכשווית – סיור גלריות וביקורת

 

 

יסודות השפה הקולנועית וז’אנרים בקולנוע

 

 

אמנות האסלאם – אותנטיות ושיתופיות

השיעור מבקש לחשוף את הסטודנטיות למושגי יסוד בארכיטקטורה ובאמנות של ארצות האסלאם ולדרכי התבוננות ופרשנות של היצירה מהמרחבים האסלאמיים.
במסגרת הקורס נבחן מהי “אמנות אסלאמית” ונדון באופן תמטי במושגים מרכזיים באמנות ובאדריכלות האסלאמית, כ”אמנות שנוצרה על ידי אמנים או אומנים שדתם הייתה אסלאם, עבור פטרונים אשר חיו בעיקר בארצות אסלאמיות, או עבור מטרות שהיו ייחודיות לאוכלוסייה מוסלמית או להקשר מוסלמי.
“במילים אחרות, נסקור אמנות שנוצרה לאורך ארבע-עשרה מאות ב”ארצות האסלאמיות”, החל מהמאה השביעית לספירה ועד ימנו.
המושגים והנושאים שנבחן ישמשו אותנו ככלים להבנה שהאסלאם איננו מוסד סוציו-תרבותי מונוליתי, אלא קבוצה של חברות מגוונות גיאוגרפית, חברתית ותרבותית.

 

מקורות וטקסטים בתולדות האמנות

בקורס זה יערך עיון ביקורתי בטקסטים בסיסיים בתיאוריה של האומנות אשר ילווה בתרגילים יישומיים הנוגעים לתכני הטקסטים.
האתר המלווה את הקורס ישמש זירה לדיונים בעקבות קריאת הטקסטים ויאפשר התבוננות בדימויים המתכתבים עם הטקסטים שנקראו או אשר הטקסטים מתייחסים אליהם.

 

פרוסמינריון – אמנות השואה

בקורס נבחן את ההתמודדות האמנותית עם השואה בארץ ובעולם בתחומים השונים: ציור, פיסול, צילום, מיצב ווידאו ארט, בתקופת השואה ולאחריה ובקרב אוכלוסיות שונות: נספים, ניצולי שואה, דור שני, אמנים יהודים ושאינם יהודים.
יש להגיש עבודה פרו-סמינריונית כתובה ברמה גבוהה ולשם כך יוטלו משימות הכתיבה בשלבים לאורך הקורס, ויערכו מפגשים אישיים עד להצגת העבודה ברפרטים וההגשה הסופית

 

סמינריון: הפרח באמנות נשים מודרניסטיות

 

 

רישום ג’ – שפה אישית

 

 

ציור ג’* – שפה אישית

 

 

פיסול ג’ – פיסול עכשווי

הקורס עוסק במספר הצעות לעבודה בפסול שכולן סובבות סביב חלל. הצעות העבודה השונות לוקחות בחשבון שיש גישות שונות המתאימות לסטודנטים שונים ולכן הקורס מציע תרגיל ארוך- משך בצד תרגילים קצרים באורך של שעור בודד.
הקורס מציע מושגים ברורים ומדויקים על חלל ועל התנהגות הצופים בתוכו.
המבוא של הקורס מדבר על הקשר בין החלל לאדם, קשר שנחקר ונכתב עליו ע״י מרלו פונטי ו יי פו טואן. סדרת התרגילים הקצרים נועדה לחדד את החשיבה המופשטת העוסקת בפרמטרים של פסול כגון – שיווי משקל, יחסי אובייקט מרחב, התפשטות בחלל, מרכז, ועוד. עבודת המשך בתרגום של חלל דו מימדי לחלל תלת מימדי. עבודה זו דורשת איכות גימור גבוהה, יכולת פתרון בעיות טכניות וחיפוש אחר חומרים לא קונבנציונאליים.

 

צילום ב’ – מן החלקיק אל הפלנטה

קורס זה יהווה מסע צילומי רעיוני שיתנהל בשני אפיקים מקבילים.
הראשון מסע תיאורטי, עיוני שיעבור בין התחנות השונות של תולדות הצילום בדגש על נקודות המבט והפרספקטיבות המשתנות של צלמים, שהתבוננו מבעד לעדשה במציאות הסובבת אותם. הספקטרום של קליטת המציאות מתפרס מהתמקדות באובייקטים המזעריים הסמויים מן העין ועד למבט-על החובק את היקום כולו.
המסע יחל ב”דיוקנאות” הבקטריות של ג’ויס קמפבל ויסתיים בתצלומי החלל מנקודת המבט של לווין ההאבל.
אחת מנקודות המוצא לקורס תהיה עבודתו של דווין מייקלס (Duane Michals, 1932-) “דברים הם מוזרים” (Things Are Queer, 1973) העוסקת בנקודות מבט שונות ומפתיעות המתגלות כמכלול אחד.
אפיק עיוני זה יהיה המחולל של התהליך האחר, שיתנהל באפיק המעשי ובמסגרתו יכין כל סטודנט ספר אמן אישי, שיתאר ויציג את עולמו החל מן החפצים המקיפים את חיי היומיום שלו ואשר יכולים להוות אטריבוטים מזהים לבעליהם ועד למבט – על, שיכול להציג תובנות ביחס ל”כור מחצבתו” הפיזי, החברתי, התרבותי או האידיאולוגי. כך שבמהלך העבודה יתוודע הסטודנט יחד עם הצופה בעבודותיו אל הרצף שראשיתו בגלוי ואפילו בטריוויאלי והמשכו בממדים הסמויים של עולמו אשר גם להם ייתן ביטוי חזותי צילומי.
חלקו האחרון של הקורס יעסוק בצילום בקהילה כשהתהליך שחווה הסטודנט במסע בעולמו שלו יהיה מצע רעיוני למסע צילומי משותף של הסטודנט יחד עם אדם אחר באופן שיעשיר את הסטודנט והמשתתף.
נושאים מרכזיים: צילום נוף וצילום אקולוגי; אדם בנוף, העדר האדם בנוף; נופים גשמיים ונופים קונספטואליים; פורטרטים קבוצתיים; הפורטרט היחיד והפורטרט העצמי; אטריבוטים וסמלים; צילומי תקריב; הסדרה הצילומית; ספרי אמן; צילום חברתי.

 

וידאו-ארט א’ – מבוא ויסודות מעשיים

החל משנות ה-60, עם המצאת סרט ההקלטה המגנטי והתפתחות המצלמות להפעלה עצמית, התפתח תחום אמנותי שכונה וידאו ארט. הקורס ינחיל לסטודנטים את הפן הטכני והתאורטי של תחום אמנות זה כפי שהתפתח מאז ועד היום.
הקורס יתנהל במספר מישורים משלימים, של הקניית הידע התיאורטי לצד התנסויות מעשיות, ופיתוח רעיוני. זאת תרגילים, וצפייה ביצירות וידאו, קולנוע וקליפים.
סמסטר ראשון: התנסויות טכניות במדיום הצילום הדיגיטאלי, מתוך מודעות למושגים מתחום הצילום והקולנוע, כמו: סוגים של שוטים והבדלים ביניהם.
סמסטר שני: שילוב של פיתוח הטכניקה, לצד פיתוח רעיוני, והקשר למדיום הווידאו בפרט והתרבות בכלל.
הדגש מיוחד בסמסטר שני על זיקה אישית לצד התייחסות לשפת הווידאו ארט.

 

וידאו-ארט עריכת וידאו

 

 

הדפס ב’ – הדפס שקע

עבודה בסדנא, תוך התנסות בכלי עבודה, חומרים מגוונים וטכניקות שונות בתחום של הדפס הבלט. הכרת תולדות הדפוס וחשיפה לאמני ההדפס האמנותי בהתייחסות לאמנים שונים כולל אמנים יהודיים.
בקורס יתנסו הסטודנטים בשימוש בחומרים שונים כמצע להדפס וטכניקות שונות ליצירת הדפסים.
העבודה תאפשר את הבנת רוחו של ההדפס והכרת האיכויות המיוחדות לתחום אמנות זו תוך יכולת לבטא היבטים אישיים ופיתוח המודעות לצורות השימוש השונות בהדפס במסגרת בית-הספר.
כמו-כן נכיר את אופן הצגת ההדפס היחיד ואת האפשרות ליצור ספר אמן המאגד מספר הדפסים לפי נושא.

 

מבוא לסטטיסטיקה (מחקר כמותי)

 

 

מבוא לשיטות מחקר (מחקר איכותני)

 

 

חינוך וטיפול באמצעות אמנות

קורס זה עוסק בפיתוח דרכים יצירתיות להתמודדות עם עבודת המורה לאמנות לעתיד.
במהלך הקורס ילמד הסטודנט לפתח מבט יצירתי על עצמו ועל עבודתו דרך התנסות אמנותית.
הסטודנט ירחיב את רפרטואר הכלים שברשותו ויפתח מבט יצירתי על הדילמות העולות מעבודת המורה. כמו כן תודגש חשיבותה של החוויה וההתנסות בתהליך הלמידה.
הקורס ישמש עבור הסטודנט מודל לגישה יצירתית לעבודה עם התלמיד בבית הספר, וילמדו בו טכניקות שונות ויצירתיות להבנת עולמו של הילד.
בסיס הקורס נשען על ההבנה של התהליך האישי והשתקפותו ביצירה ועל חקר הפוטנציאל של התנסות זו  בפיתוח של מודעות אישית ומקצועית.

 

פסיכולוגיה התפתחותית של הציור

 

 

כלי הערכה בהוראת אמנות

 

 

מתודיקה ופרקטיקה להוראת האמנות – חטיבת ביניים

במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בתכנון וביישום של יחידות הוראה בהנחיית המדריך הפדגוגי.
הליווי יעשה במוסדות חינוכיים בהם לומדים תלמידי חט”ב ותיכונים.
בחלקו הראשון של תהליך ההתנסות הסטודנט יצפה במורים בפועל במהלך שיעורים, ויתעד את ההתרחשות בשיעורים.
התיעוד יהווה בסיס לדיון על איכות הצפיה, על איכות השיעור ועל הלקחים שניתן להפיק ממנו.
בחלק השני יתבקש להתנסות בהכנת שיעורים והוראתם בכיתת אמת באופן מדורג ומבוקר.
הסטודנט יתנסה לראשונה בהעברת חומר ברמת בחינת הבגרות באמנות.
המדריך המלווה יכוון את הסטודנט ליצירת תיאום בין התאוריה  למעשה  בהוראה ויובילו לפיתוח יכולת הוראה אישית.

 

בית הספר כסדנת אמנות – מתודיקה

הקורס יהווה פלטפורמה להתנסות בהוראה בשיטת הPBL, למידה מבוססת פרוייקטים.
הלמידה תתבסס על התנסות אמיתית של בחירת נושא ללמידה על ידי הסטודנטיות וכן בהתנסות בחקר עצמאי המונחה על ידי המרצה.
החקר והביצועים יהוו התנסות בהשקות בינתחומיות, ורב תחומיות. בקורס יתנסו הסטודנטיות בחשיבה יצירתית וחזותית שתלווה את הנושא הנבחר.
הסטודנטיות יצרו באופן מעשי את כל תהליך החקר והביצוע, ויציגו פרוייקט בעל נראות חזותית ובעלת גימור מוקפד בסוף הקורס.
התהליך ילווה בתיעוד שבועי של תהליכי עבודה.

 

התנסות מעשית בהוראה

 

Back to top