Skip to Content

הוראה מתקנת רב תחומית

ריכוז אקדמי
ד”ר שירלי הר צבי (הכהן)

מהות הקורס

הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות בקריאה, בכתיבה, בחשבון ועוד,  שהם מקצועות בהם מתגלים מירב הקשיים אצל ילדים עם לקויות למידה.

בעברית יתמקד הקורס בהבנת תהליכי הקריאה והכתיבה וטיפול בלקויות קריאה וכתיבה אופייניות. יוצגו שיטות יעילות להוראה מתקנת המתבססות על מודלים תיאורטיים עדכניים ועל עקרונות ההוראה המתקנת המתווכת.

המיקוד בחשבון יתרכז באפיון הידע החשבוני על סוגיו השונים, הבנת הגורמים לקשיים והכרת שיטות יעילות להוראה מתקנת. המלצות הטיפול יתבססו על מודלים עדכניים ותיערך הבחנה בין עיסוק בהבנה לעומת עיסוק במיומנויות הטכניות.

הלימוד מבוסס על ידע תיאורטי קיים לגבי תהליכי קריאה וקשיים בקריאה. הסטודנטים ייחשפו למגוון אסטרטגיות לשיפור יכולתו של התלמיד להתמודד עם טקסטים אלו ויוצגו שיטות לימוד שונות תוך הכוונה להתאמה בין מאפייני הטקסט, התלמיד והמטלה.  בקורס יינתנו אסטרטגיות למידה וכלים להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה ושפה, עם קשיים בקשב וריכוז או הפרעות רגשיות.

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד למורים מהחינוך הרגיל והמיוחד המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום ההוראה המתקנת בקריאה, בכתיבה, בחשבון ובלימודי הקודש.

 

ניתן להתקשר למרכז הייעוץ וההרשמה של מכללת תלפיות בטלפון 1-800-071-500 או לשלוח טופס התעניינות מקוון

 

היקף הקורס

8 שעות שבועיות
(240 שעות בודדות)

60 שעות מתוך הקורס מוכרות* לאופק חדש

* מותנה באישור משרד החינוך

מועד הקורס

בימי חמישי

8:30-15:30

מחיר הקורס

6300 ש”ח

+ דמי רישום 350 ש”ח

הערות
  • בסיום הקורס תוענק תעודת סיום קורס בהוראה מתקנת מטעם מכללת תלפיות
  • 60 שעות מתוך הקורס מוכרות לאופק חדש
whatsapp Back to top