Skip to Content

התמחות במדידה והערכה

ראש התוכנית:

ד"ר אביבה כהן

 

על התוכנית:

התוכנית מיועדת לאנשי חינוך אשר בחרו להעמיק את הידע שלהם במדידה והערכה בחינוך, והיא מוכרת לצורך מינוי לתפקיד רכז/ת הערכה בית-ספרי/ת.

תכנית ההתמחות תספק ללומדים ידע רחב בתחומי מדידה והערכה בחינוך, ותכשיר אותם להיות מובילי חדשנות פדגוגית, מבוססת הערכה.  

תהליך ההערכה במציאות הדינמית והכאוטית של היום מחזק את הצורך בבחינת ממדי או כיווני ההצלחה של המעשה החינוכי בבתי הספר. תהליך זה נעשה תוך בחינה מתמדת של ההישגים, הצרכים, האתגרים, האפשרויות וההתאמות הנדרשות, לצורך קבלת החלטות מבוססות נתונים ומושכלות לגבי ההמשך.

מזמינים אותך להשתתף בתוכנית זו !!

 

פרטי התוכנית:

התוכנית הינה דו-שנתית, בהיקף של 270 שעות, כולל פרקטיקום (9 ש"ש במשך שנתיים) ומאושרת ע"י הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) הנדרשת לצורך מינוי לתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

חלק מהלימודים יתנהלו בלמידה פנים אל פנים, וחלקם בלמידה מרחוק, במפגשי זום סינכרוניים.

השלמת הלימודים בהתמחות זו מהווה תנאי לקבלת מינוי של רכז הערכה בית-ספרי. עם זאת, התוכנית אינה מספקת תעודה של רכז הערכה. מנהלי בתיה"ס הם הממנים מורים לתפקיד רכז הערכה על-פי צרכי ביה"ס ושיקול דעתם.

ביצוע התפקיד מזכה בגמול ייעודי על פי  הסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

התוכנית תתקיים בקבוצות נפרדות לנשים וגברים.* 

הלימודים בתוכנית זו מיועדים למורים בעלי תואר ראשון לפחות.**

הקורסים: מחקר איכותני ומחקר כמותי שילמדו בתוכנית  ברמה המותאמת לתואר שני, יוכרו על ידי המכללה ללימודי  תואר השני המתקיימים בתלפיות במגוון תוכניות. מורים בעלי תואר שני יוכלו לקבל בתוכנית פטור מקורסים אלו ויוכלו ללמוד בהיקף של 210 שעות בלבד.

 

תנאי קבלה:

5 שנות ניסיון בהוראה
איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו
המלצת מנהל בית הספר (מומלץ)
ראיון קבלה (על פי החלטת ראש התוכנית)

 

לפרטים והרשמה:

גב' עינב נתן במייל einav@talpiot.ac.il    ובטלפון 03-5128511

היקף הקורס

270 שעות
(9 ש"ש במשך שנתיים)

מועד הקורס

ימי שלישי בשבוע

קבוצת גברים
בין השעות 20:15 – 17:00

קבוצת נשים
בין השעות 19:15 – 16:00

הלימודים יתקיימו במתכונת היברידית: למידה באמצעות הזום
ושני מפגשים פרונטליים במכללה.

מחיר הקורס

דמי רישום – 350 ₪

שנה א' – 5,500 ₪
שנה ב' – 4,400 ₪

(יוחזר לזכאים באמצעות המחוז)

הערות
  • פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים
  • מיועדת רק למורים מהמחוז החרדי
whatsapp Back to top