Skip to Content

לימודי ניתוח התנהגות יישומי – Applied Behavior Analysis

את התוכנית מובילות מומחיות בתחום ניתוח התנהגות במערכת החינוך

 

ראש התוכנית: ד"ר שלומית זילבנגל

לימודי ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו  גישה מדעית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגות האדם. הגישה מאפשרת גילוי משתנים סביבתיים, אשר משפיעים באופן מהימן על התנהגות בעלת משמעות והשימוש הפרקטי בניתוח זה מאפשרים טיפול יעיל בהתנהגויות מאתגרות. גישה זו מוכרת במערכת החינוך ומנתחי התנהגות פועלים במגוון מסגרות בתי ספר וגנים, מעונות יום, מרכזי דיור ותעסוקה וכן אצל משפחות באופן פרטי.

מכיוון, שמדובר בתחום אשר מתייחס להתנהגות ולתהליכי למידה, ניתוח התנהגות יישומי מסייע ללמד תלמידים בכלל ולהנחות מורים והורים ומהווה גישה יעילה להתמודדות וטיפול במגוון רחב של אוכלוסיות, אשר כוללות בין היתר ילדים ובוגרים עם לקויות התפתחותיות, ADHD, ילדים על הרצף האוטיסטי, קשיי התנהגות ועוד.

 

תנאי קבלה:

תואר ראשון ומעלה בתחומי חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול.

 

מטרות התוכנית:

להכשיר מנתחי התנהגות מומחים בעלי ידע תיאורטי וקליני נרחב בעקרונות והליכים של ניתוח התנהגות יישומי. המטרה היא להקנות לאנשי המקצוע מיומנויות יישומיות לאבחון קשיי התנהגות, עם דגש על קשיי התנהגות במערכות חינוך והתאמת תכניות התערבות  חינוכיות וטיפוליות למגוון רחב של בעיות תפקוד בקרב ילדים מגילאי הגן ועד התיכון.

 

תכנים:

שנה א': עקרונות והליכים בניתוח התנהגות יישומי, מיומנויות ניווט כיתה, צפייה ואיסוף נתונים, היבטים אתיים ומתודיים בניתוח התנהגות, אוכלוסיות מיוחדות במערכת החינוך.

שנה ב': ניתוח התנהגות בשטח; תכנון, בנייה  והערכה של תכניות התנהגותיות , שיטות מחקר היחיד, תכנון יישום והערכה של תכניות התערבות במשפחה ובקהילה, אסטרטגיות דידקטיות בהוראה; התערבות במערכת החינוך ובבית – יישום ניהול ופיקוח, התנסות מעשית המלווה בקורס מן המעשה אל התיאוריה.

 

גמולים והכרה באופק חדש:

היקף שעות הזכאות לאופק חדש / גמולים שונים בשנת תשע"ח יאושר/לא יאושר רק ע"י משרד החינוך
עו"ה המעוניין לקבל שעות הכרה בשעות הלימוד לצורך קידום דרגה/צבירת גמולים צריך להגיש בקשה במסלול אישי  למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז שלו
הבקשה תבחן בהתאם לנוהל מסלול אישי ולנהלי אופק חדש.

 

קורסים עיוניים, שנה א: (לדוגמא)(לפי דרישות הבורד האמריקאי להסמכת מנתחי התנהגות (BACB – Behavior Analyst Certification Board)

עקרונות יסוד בניתוח התנהגות יישומי
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות ברמה הבסיסית והיישומית.  הקורס יעסוק במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית, פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול. הסטודנט יכיר הליכים ועקרונות התנהגותיים וילמד לשלב בעבודה מול תלמידים ומורים בשטח.

שיטות תצפית ומדידה בניתוח התנהגות יישומי
מטרת הקורס היא הקניית ידע תיאורטי להכרת שיטות מדידה ואיסוף נתונים המקובלות בניתוח התנהגות והיכולת ליישם את הידע במפגש עם סוגיה מעשית.
הקורס יעסוק בהליך איסוף הנתונים בניתוח התנהגות שמהווה את התשתית להבנת פונקציית ההתנהגות ובניית תכנית התערבות מותאמת בהמשך.
במהלך הקורס נלמד מדוע חשוב לאסוף נתונים? מהם השיקולים בבחירת התנהגות המיועדת לשינוי? כיצד מגדירים התנהגות מטרה באופן אופרטיבי? לאחר דיון בשאלות אלו  יילמדו כל השיטות לאיסוף הנתונים הקיימות בניתוח התנהגות והתאמתן לצורכי הקליינט והתנהגות היעד.
בתום הקורס יידעו הסטודנטים לאתר התנהגויות המיועדות לשינוי , להגדירן באופן אופרטיבי, לתכנן מערך איסוף נתונים מהימן ואובייקטיבי המותאם להתנהגות המיועדת וכן לבצע צפייה ישירה בהתנהגות.

ניווט כיתה בניתוח התנהגות יישומי
מטרת הקורס להקנות מיומנויות של ניווט כיתה הנדרשות על מנת נהל בצורה נכונה את הכיתה והגן בחינוך הרגיל והמיוחד. הקורס יעסוק בהקניית המיומנויות הנדרשות ויישומן בפועל. הסטודנט יכיר בחשיבות המיומנויות הללו וילמד לבצעם בפועל על מנת להוות מודל למורים ולהורים שינחה במערכת החינוך בתום לימודיו.

אוכלוסיות מיוחדות במערכת החינוך והפעלת הליכים התנהגותיים מותאמים
מטרת הקורס להכיר את הלקויות השונות הקיימות במערכת החינוך בכיתה הרגילה והמיוחד. במערכך החינוך הרגילה בעקבות חוק השילוב נמצאים הרבה תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות. המורה נדרש לדעת כיצד לשלב את התלמידים הללו בצורה נכונה בלמידה בכיתה ולעיתים קרובות נדרש הכין תכנית התנהגותית לתלמידים הללו. הקורס יסקור את הלקויות השונות תוך התייחסות לעקרונות והליכים התנהגותיים. הסטודנט יחשף לאוכלוסיות השונות וילמד לשלב בצורה נכונה את העקרונות ההליכים ההתנהגותיים עבור כל אוכלוסייה.

אתיקה והתנהלות מקצועית – הקוד האתי של מנתחי התנהגות יישומי
מטרת הקורס הינה להכיר ולדון בנושאים ודילמות אתיות אשר מיוצגים בקוד האתי של מנתחי ההתנהגות. הקורס יסקור את הקוד האתי של מנתחי ההתנהגות, יחשוף את הסטודנטים לשיקולים אתיים של עבודה במערכת החינוך בהלימה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. כמו כן נלמד דרכי התמודדות ושיקולי דעת במקרים של חריגה מאתיקה מקצועית וכן זיהוי מצבים שונים בשטח אשר דורשים התייחסות אתית.

 

ניתן להתקשר למרכז הייעוץ וההרשמה של מכללת תלפיות בטלפון 1-800-071-500 או לשלוח טופס התעניינות מקוון

היקף הקורס

שנה א'
 9 ש"ש  2  + ש"ש
 270) שעות בודדות + 60 שעות פרקטיקום)

שנה ב'
7 ש"ש + 5 ש"ש
(210 שעות בודדות + 150 שעות פרקטיקום)

*200 שעות פרקטיקום נוספות בהתאם למתווה המתגבש במשרד החינוך תתואמנה אישית ללומדים

מועד הקורס

שנה א
בימי חמישי 8:30-17:00

שנה ב
בימי חמישי 8:30-17:00

מחיר הקורס

שנה א
10,000 ש"ח + 350 ש"ח דמי רישום

שנה ב
10,000 ש"ח

הערות
  • מסיימי התכנית יהיו זכאים לקבל תעודת סיום לימודים בתכנית בניתוח התנהגות יישומי - ABA מטעם מכללת תלפיות
whatsapp Back to top