הגשת מועמדות למלגת סחל"ב תשפ"ה תחל ביום שני 10/06/2024 ותסתיים ביום חמישי 27/06/2027
להגשת המועמדות בקישור: https://apps4.education.gov.il/jobNet/sachlav/create-tomeh-sachlav
מצורף: פלייר פרסום להגשת מועמדות