סטודנט שטרם הסדיר את מלא שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד, יחסם אוטומטית החל מתאריך כה' באייר (2.6.24)
ולא יוכל להיכנס לשיעורים במערכת המודל, להגיש עבודות ולהשתתף בבחינות.