החל מתאריך כ"ט בטבת (22.1.23) תתבצע חסימה אוטומטית לשיעורים במערכת המודל, להגשת עבודות ולהשתתפות בבחינות. לכל הסטודנטיות/ים שלא יסדירו את שכר הלימוד שלהן/ם לשנת הלימודים תשפ"ג.