בזיכרון סוד הגאולה, יום ראשון 12.5.2024 למידע נוסף