Skip to Content

כתב העת "כעת" – תש"פ

חינוך והוראה
התערבות פסיכו-חינוכית כמענה מיטבי לילדי בית הספר בחברההחרדית – תובנות מהעבודה בשטחפלורה מור, מישל סלואן ואיילת פאר
משחק היקשים מורפולוגיים ממוחשב ככלי לשיפור יכולת הכתיבבילדיםשירלי הר-צבי )הכהן( וחן נוריאל
MOOC אינטראקטיבי בעולם מדומהאיליין חוטר ואילן נגר
טיפוח שפה בקרב תלמידי כיתה א' במסגרת מיזם "שובר קירות"בתיה צור ואינה דוביאנסקי שכטר
האם אפשר אחרת? חינוך ביתי בגיל הגן – היבטים חברתיים,פדגוגיים, לשוניים ואישייםאירנה בלנקי-קרלין
רשמי מורים מהשתתפות בקהילות מקצועיות לומדות בבית הספראורן כהן זדה
חוויית למידה חברתית שיתופית בבית הספר: השוואה ביןמועצות תלמידים מטיפוס 'אינטגרטיבי' למועצות מטיפוס 'עמום'אסתר כלפון
חוויות ותחושות של פרחי הוראה מהחברה הערבית הבדואיתבתוכנית "אקדמיה-כיתה"אברהים אסמעיל אבו עג'אג' ואמאל אבו סעד
חונכות בעידן הדיגיטלי: תרומת אתר "סטאז'קל" למתמחיםבהוראה ולמנחי סדנאות ההתמחותאלחנן שבח, ג'ודי גולדנברג ועידית פסטרנק
ספרות ואומנות
ספרות קורונה היברידית מאת אתגר קרת: עיון בשני סיפוריםמתקופת 'הגל הראשון'אורנה לוין
תמת העקדה בגרסת ה'סילוק' "אשר מי יעשה כמעשיך" לר'שמעון בר יצחק – מקורותיה והשפעותיהתמר לביא
"בטבורי תפור לחלומך": על פרק השירה ביחידת הלימוד החדשהבתוכנית הלימודים בספרות לחטיבה העליונהאסתר אדיבי-שושן
"ואמות ואוסיף ללכת" – מקומם ומעמדם של השירים: "עוד חוזרהניגון" ו"בדרך הגדולה" בקובץ "כוכבים בחוץ" בפרט, ובשירתאלתרמן בכללאסתר אזולאי
תופעת שיתופי הפעולה בין ציירים בתקופת הברוקרות דורות
המזוזה והתפילין בראי המסורת והאומנות היהודית הקדומהשמואל גבעון
העצמי הבוחר: עמדות אנשים ביחס לבחירה החופשית שלהםשלמה קניאל

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top