Skip to Content

קול קורא להגשת תקצירים להרצות בכנסים

קול קורא לכנס במכון מופת – הנחיות ופרטים נוספים

קול קורא להגשת מחקרים בתחום השכול ודרכי ההתמודדות עמו בקרב אלמנות ויתומי צה"ל – הנחיות ופרטים נוספים

קול קורא – אוריינות דיגיטלית וטכנולוגיות חינוכיות

קול קורא – אתגרי הליבה של השדה והמדיניות החינוכית

קול קורא – מנהיגות מדיניות ופדגוגיה

קול קורא – אתגרי הליבה של המדיניות והשדה החינוכי

קול קורא – The 8th International Conference on Teacher Education Passion and Professionalism in Teacher Education – מטעם מכון מופת

קידום שיתופי פעולה – מכון מופת והמכללות

קול קורא – לכתיבת מאמרים לגיליון מיוחד על מוזיקה בגיל הרך – המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט

קול קורא – להגשת מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת – לשנת הלימודים תשפ"ד-תשפ"ה | מחזור ט'

whatsapp Back to top