סטודנטיות וסטודנטים יקרים, תקופת הבחינות בפתח.
כדי לסייע לכם לעבור בהצלחה את התקופה, אנו מעמידים לרשותכם ארבעה מפגשים שיתקיימו בזום, ובהם יינתנו כלים ואסטרטגיות ללמידה יעילה וכן טכניקות להתמודדות עם לחץ הנלווה לבחינה.
ההשתתפות במפגשים אלו הינה רשות. ניתן להשתתף בכולם, בחלקם או באף אחד מהם (:

העיקר שתצליחו!

איתכם גם בתקופת המבחנים,

ד"ר מיכל פלדמן

דיקן הסטודנטים