Skip to Content
05/08/2018

הארכה

הארכת מועד שאילת הספרים נקבעת עפ”י שקול דעת המידענים בתנאי שאינם מוזמנים. ההארכה מתבצעת בספריה או בטלפון. מס’ טלפון: 03-5128544, 03-5128545, 03-5128521. כמו כן ניתן לבצע הארכות וגם הזמנות דרך כרטיס הקורא בקטלוג הספריה.

05/08/2018

השאלה בין ספרייתית

ניתן להזמין ספרים וצילומי מאמרים שאינם נמצאים באוסף הספריה מספריות אקדמיות אחרות. לידיעתכם, השירות ניתן בעלות של 15 ש”ח למאמר/ 20 ש”ח לספר. הזמנת ספר- לעיון בספריה בלבד! לפרטים נא לפנות לגב’ אביבה הולצמן-  avivah@talpiot.ac.il

05/08/2018

השאלה

השאלת הספרים מאוסף הספריה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס סטודנט. ניתן לשאול עד חמישה ספרים מרוב אוספי הספרים. משך ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא. יש להחזיר את הספרים במועד. המאחרים יחויבו בקנס בהתאם למועד ההחזרה. ספרים

05/08/2018

שעות פתיחה

בימים א’-ג’ – 8:00-17:45 ביום ד’- 8:00-18:45 ביום ה’- 8:00-15:45 בחופשות  החגים הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-14:45 בחופשת הסמסטר הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-15:15

31/07/2018

בדיקה

Back to top