Skip to Content
02/10/2018

סרטוני הדרכה ספרייה

חיפוש בסיסי בקטלוג הספרייה חיפוש מתקדם בקטלוג הספרייה חיפוש מתקדם במפתח חיפה חיפוש בכותר ספרי עיון

05/08/2018

החודש בספריה

חודש אדר  תענית אסתר  שמחה  פורים  מגילת אסתר  תחפושות 

05/08/2018

חדש בספריה

מהחודש האחרון… …………………………….. המלצות מרצים…

05/08/2018

צילום והדפסה

בספרייה קיימות מכונות צילום והדפסה לשימוש הסטודנטיות. ניתן להשתמש במכונות באחת משלוש הדרכים הבאות: מזומן (מטבעות, לא מחזירה עודף). כרטיס אשראי. טעינת כרטיס סטודנט. מחירון: צילום או הדפסה-  שחור/ לבן דף A4  – י20 אג’ צילום או הדפסה- שחור/ לבן דף

05/08/2018

הארכה

הארכת מועד שאילת הספרים נקבעת עפ”י שקול דעת המידענים בתנאי שאינם מוזמנים. ההארכה מתבצעת בספריה או בטלפון. מס’ טלפון: 03-5128544, 03-5128545, 03-5128521. כמו כן ניתן לבצע הארכות וגם הזמנות דרך כרטיס הקורא בקטלוג הספריה.

05/08/2018

השאלה בין ספרייתית

ניתן להזמין ספרים וצילומי מאמרים שאינם נמצאים באוסף הספריה מספריות אקדמיות אחרות. לידיעתכם, השירות ניתן בעלות של 15 ש”ח למאמר/ 20 ש”ח לספר. הזמנת ספר- לעיון בספריה בלבד! לפרטים נא לפנות לגב’ אביבה הולצמן-  avivah@talpiot.ac.il

05/08/2018

השאלה

השאלת הספרים מאוסף הספריה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס סטודנט. ניתן לשאול עד חמישה ספרים מרוב אוספי הספרים. משך ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא. יש להחזיר את הספרים במועד. המאחרים יחויבו בקנס בהתאם למועד ההחזרה. ספרים

05/08/2018

שעות פתיחה

בימים א’-ג’ – 8:00-17:45 ביום ד’- 8:00-18:45 ביום ה’- 8:00-15:45 בחופשות  החגים הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-14:45 בחופשת הסמסטר הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-15:15

whatsapp Back to top