Skip to Content
05/08/2018

השאלה

השאלת הספרים מאוסף הספריה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס סטודנט. ניתן לשאול עד חמישה ספרים מרוב אוספי הספרים. משך ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא. יש להחזיר את הספרים במועד. המאחרים יחויבו בקנס בהתאם למועד ההחזרה. ספרים

05/08/2018

שעות פתיחה

בימים א’-ג’ – 8:00-17:45 ביום ד’- 8:00-18:45 ביום ה’- 8:00-15:45 בחופשות  החגים הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-14:45 בחופשת הסמסטר הספרייה פתוחה בין השעות 8:00-15:15

31/07/2018

בדיקה

Back to top