כנס תלפיות הראשון בנושא רווחה והכלה של ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים התקיים במכללה ונוטלים בו חלק מאות משתתפים – חוקרים, מטפלים, סטודנטים ועוד.

המושבים השונים בכנס מתמקדים בהנגשת איכות חייהם של בוגרים וילדים עם צרכים מיוחדים ולמידה מקצועית בין קולגיאלית על מחקרים שונים לשיפור איכות חייהם.

את הכנס כיבד בנוכחותו מר איל רם, סמנכ"ל משרד החינוך שריגש בדבריו את המשתתפים עם סיפור ההיכרות המשפחתית שלו בתחום החינוך המיוחד.

ברכות ותודות למשתתפים ולמארגני הכנס החשוב הזה ובראשם יוזם ומפיק הכנס – הרב ד"ר משה רחימי, הדיקן האקדמי.