Skip to Content

רשת הספריות האקדמיות

LibNet – אתר (בשפה האנגלית) המרכז את פרוייקט "מלמ"ד" – המרכז לשירותי מידע דיגיטליים של אוניברסיטאות ומכללות בארץ.

ULI – קטלוג הספרים המאוחד ברשת האלף.

ULS – קטלוג כתבי העת המאוחד.

ULE – הרשימה המאוחדת של כתבי העת האלקטרוניים.

הספרייה הלאומית – הספרייה הלאומית של ישראל היא הגוף הלאומי מטעם מדינת ישראל המופקד על שמירת אוצרותיה המודפסים של מדינת ישראל, ושל תרבות העם היהודי. הספרייה ממוקמת בירושלים, בירת ישראל, ורשומים בה מעל ל-5 מיליון פריטי דפוס וארכיון.

whatsapp Back to top