Skip to Content

כתב העת "מעיינות"

אודות

מעיינות הוא כתב עת מחקרי שפיט היוצא לאור פעם בשנה על ידי המכללה האקדמית תלפיות.
כתב העת מפרסם מאמרים מדעיים בנושאי יהדות וחינוך, לענפיהם ומטרתו להעניק במה למחקרים ולמאמרים במנעד של דיסציפלינות ובמגוון נקודות מבט ומבע, ובכך להעמיק ולהעשיר את עולמם של החוקרים והלומדים.
במערכת כתב העת שותפים חוקרים מומחים המייצגים דיסציפלינות שונות ומגוונות.
כתב העת מתנהל לפי כללי השפיטות ועל פי אמות המידה המקובלים בכתבי עת מדעיים.

 

מערכת כתב העת מעיינות

קול קורא כתב העת מעיינות

כללי ההתקנה כתב העת מעיינות

 

whatsapp Back to top