Skip to Content

אודות המסלול

הלימודים כוללים תיאוריה ומעשה כאחד ומושתתים על שלושה יסודות:

 1. הכרת ההתפתחות התקינה של הילד מנקודת ראות פסיכולוגית, חינוכית ודידקטית.
 2. הכרת קריטריונים ומאפיינים של הפרעות למידה ספציפיות שונות, חשיפה לדרכי טיפול מגוונות ואסטרטגיות עבודה מותאמות.
 3. התנסות בהוראה – חשיפה והתנסות בהוראת תלמידים ממגוון רחב של הפרעות למידה ספציפיות.

המסלול לחינוך מיוחד מורכב משני מסלולי משנה:
מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר היסודי (תנ”ך, ספרות, מדעי הטבע, אנגלית, מתמטיקה).
או מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר העל-יסודי (תנ”ך, ספרות).
במסגרת ההתמחות הנוספת, נחשפים הסטודנטים לעולם ידע ולהתנסות מעשית המרחיבים את אופקיהם ותורמים להכשרתם המקצועית.
הכשרה זו מזמנת אפשרויות ותפקידים נוספים בבית הספר הרגיל כמורים מקצועיים וכמחנכי כיתה.

מבנה ותוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים העיונית כוללת ארבעה רכיבים:

לימודים בסיסיים בחינוך המיוחד באמצעותם מונחל הידע ביחס להפרעות למידה ספציפיות שונות.
לימודים דידקטיים ופדגוגיים המכוונים להקניית שיטות הוראה ייחודיות לחינוך המיוחד.
טיפוח זהותם המקצועית של הסטודנטים להוראה כמורים לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
הקניית כלי עבודה ייחודיים עבור תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות שונות, שנועדו לסייע למחנכים להתמודד עם קשיים של תלמידים.

תוכנית הלימודים כוללת:

12 שעות לימודי חינוך
4 שעות לימודי העשרה (אנגלית ולשון)
26 שעות לימודי התמחות בחינוך מיוחד
26 שעות התנסות בהוראה בחינוך מיוחד והתנסות בהתמחות (*מספר השעות בהתנסות תלוי בדיסציפלינה הנבחרת)
26 שעות לימודי דיסציפלינה (*מספר השעות תלוי בדיסציפלינה הנבחרת)

מתווה לימודים למתחילות תש"פ
מתווה לימודים למתחילות תשפ"א
מתווה לימודים למתחילות תשפ"ב
מתווה לימודים למתחילות תשפ"ג
מתווה לימודים למתחילות תשפ"ד

מה מיוחד בתלפיות

מכללת תלפיות מהווה חממה אקדמית. לרשות הסטודנטים עומד צוות מרצים ומדריכים איכותי ביותר. הצוות הוא מהשורה הראשונה בתחום, חלקם כותבים ספרים לתלמידים ומדריכים למורים, חלקם כותבים מאמרים בכתבי עת שפיטים, לחלקם יש גם תפקידי מפתח במשרד החינוך בפרט ובשדה החינוכי בכלל. הצוות ערוך למתן ליווי אישי, תוך הקפדה על רמה אקדמית ומחקרית גבוהה, לצד התמחות בעבודה המעשית. שילוב הלימודים האקדמיים, המחקר והעבודה המעשית מכין את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר לקראת צאתם מן החממה האקדמית אל השדה.

במסגרת לימודי החינוך המיוחד במכללת תלפיות משולבים:

 • סדנאות בכלים מתוקשבים והכרת אפליקציות באייפד.
 • סיורים במגוון רחב של מסגרות ייחודיות הקשורות לחינוך המיוחד.
 • סדנאות סימולציה כהכנה ליציאה לשדה החינוכי.
 • התמחות בהוראה מותאמת בחשבון, בקריאה ובכתיבה. הסטודנטים בונים תוכניות התערבות ומפעילים אותן בשדה החינוכי במסגרת הפרקטיקום בהוראה מותאמת.
 • קורסים טיפוליים בתחום האומנות, הדרמה, המוזיקה וטיפול בבעלי חיים שמשמשים ככלי עזר למורים בחינוך מיוחד.

הכשרה מעשית (קלינית)

ההכשרה בעבודה המעשית מדורגת: היא מתחילה במחצית השנייה של שנה א’, במסגרת הקורס "הזדמנויות למידה והובלת תהליכי שינוי בחינוך מיוחד", במהלכו הסטודנטים מסיירים במסגרות שונות של החינוך המיוחד. הקורס מקנה ידע על בניית פעילויות פרטניות וקבוצתיות עם תלמידים, תוך שימת דגש על כתיבת מערך שעור בכלל והגדרת מטרות מדויקות בפרט, תוך הפעלת שיקולי דעת בתכנון פעילות דיפרנציאלית מותאמת. בנוסף, מושם דגש על דרכים להפעלת תהליכי למידה בתחומי תוכן מגוונים, באמצעות משחקים דידקטיים וקוגניטוריים, התנסות בפעילויות סדנאיות שונות, והפעלת קבוצת לומדים עם התוצרים שנבנו.

בשנה ב’ הסטודנטיות מתנסות בהעברת שיעורים במגוון כיתות ומסגרות חינוך מיוחד, במסגרת "אקדמיה כיתה". במקביל הסטודנטים משתתפים בקורס "עקרונות ומיומנויות יסוד בהוראה בחינוך המיוחד". במהלך הקורס הסטודנטים נחשפים למגוון תכנים מותאמים, מיומנויות הוראה, מיומנות ניווט וניהול כיתה המתאימות לאוכלוסייה המגוונת של תלמידים עם צרכים מיוחדים, וכן עקרונות חשובים לחינוך המיוחד, כמו גם אופן כתיבת מערכי שיעור ותוכניות לימוד אישיות.

בשנה ג’ מתבצעת ההתנסות במסגרת "אקדמיה כיתה" במגוון אוכלוסיות. במהלך שנה זו, הסטודנטים נחשפים לרבדים נוספים בתפקידי המורה: ישיבות פדגוגיות, אסיפות הורים, פעילויות חברתיות, פעילויות בית ספריות ועוד.

ובנוסף

משפטי השראה לחינוך המיוחד

"הבסיס להתפתחות האדם איננו נעוץ ביכולותיו אלא בדחף שלו להתפתח ולהשתנות" (פרופ' ראובן פוירשטיין).
"מנהיג בינוני אומר. מנהיג טוב מסביר. מנהיג מצוין מדגים. מנהיג מושלם מעורר השראה" (ויליאם ארתור וורד).

פרטי התוכנית

author
ראש התכנית ד׳׳ר שירלי הר-צבי דוא״ל shirhar68@gmail.com
 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top